Zielona Strefa

Jeśli posiadasz informacje o popełnionych przestepstwach i wykroczenia przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu:

  • nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu sie nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,
  • oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,
  • przestępstwach bądz wykroczeniach przeciwko środowisku

skontaktuj sie z nami, wysyłając e – mail do jednostki Policji:

    KMP Gorzów Wlkp
    KMP Zielona Góra
    KPP Krosno Odrzańskie
    KPP Nowa Sól
    KPP Międzyrzecz
    KPP Sulęncin
    KPP Słubice
    KPP Świebodzin
    KPP Strzelce Krajeńskie
    KPP Wschowa
    KPP Żagań
    KPP Żary

lub wyślij zgłoszenie poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wybierając odpowiednie zdarzenie z katalogu spraw:

  • znęcanie sie nad zwierzetami
  • kłusownictwo
  • zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt leśnych
  • niszczenie zieleni
  • nielegalna wycinka drzew
  • poruszanie sie po terenach lesnych quadami

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Z 2007 r. Nr 43, poz, 277, z póżn. zm)
do podstawowych zadań  Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
Powyższe regulacje odnoszą sie nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ale również otaczają szczególną ochroną zwierzenta.
Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikajacą bezposrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r nr 106, poz.102, z pózn. zm.) W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

Informacje kontaktowe:
Koordynator ds CITES, ochrony zwierząt i środowiska
Wydział do walki z Przestepczością Gospodarczą KWP w Gorzowie Wlkp.
telefon: 47 79 112 87

Policjant współpracujący z Pionu Prewencji
Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp
telefon: 47 79 115 80

 

 

Powrót na górę strony