Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

 

Na terenie garnizonu lubuskiego aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od dnia 9 września 2016r. Informacje o funkcjonowaniu KMZB umieszczone są na stronach internetowych KWP/KMP/KPP woj. lubuskiego.

Funkcjonowanie KMZB w garnizonie uregulowane jest Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. W decyzji wyznaczono koordynatora wojewódzkiego KMZB, ponadto koordynatorzy lokalni KMZB wyznaczeni są w każdej  Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji województwa lubuskiego.  Jednostki i wydziały we własnym zakresie dokonują przyjęcia zgłoszeń, na podstawie których, po założeniu karty weryfikacyjnej, podejmują czynności służbowe celem potwierdzenia, a w konsekwencji wyeliminowania zagrożenia.              

Informacje prezentowane na mapie uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

 

 

 
Powrót na górę strony