Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje

BEZPIECZNE KĄPIELE LATEM

Gdzie pływać:

1.    W miejscach strzeżonych i przeznaczonych specjalnie do tego celu.
2.    W wodzie tak głębokiej i w takiej odległości od brzegu, która odpowiada naszym realnym możliwościom pływackim. Nigdy nie powinniśmy przekraczać wyznaczonych na kąpielisku stref.
3.    W przypadku kąpieli w miejscach niestrzeżonych, żelazne zasady mówią, by nie odpływać od brzegu dalej niż 50 m. Większa odległość znacznie wydłuża czas akcji ratunkowej prowadzonej przez osoby postronne lub całkowicie ją uniemożliwia. Maleją szanse dostrzeżenia wypadku tonięcia.
4.    Nigdy nie wolno pływać w miejscach zakazanych, o czym informują odpowiednie tablice, a także na odcinkach szlaków że¬glugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

Kiedy nie pływać:
1.    Jeśli temperatura wody wynosi poniżej 14°C, kąpiel i pływanie nie jest wskazane. Najlepsza temperatura wody do kąpieli to 22-25°C.
2.    Nigdy nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, w okresach złego samopoczucia, skakać nagle do wody po rozgrzaniu ciała na słońcu lub po wysiłku fizycznym, a także bezpośrednio po posiłku.
3.    Nie wolno kąpać się po zachodzie słońca, ponieważ w razie wypadku ciemność uniemożliwia udzielenie pomocy.
4.    Nie należy przebywać w wodzie zbyt długo ani też wchodzić do niej ponownie po zbyt krótkiej przerwie. Grozi to niebezpiecznym wychłodzeniem organizmu.

Do żelaznych zasad bezpieczeństwa należą:
1.    Nigdy nie wolno skakać do nieznanej wody, ponieważ nie wia¬domo czego możemy się spodziewać pod jej lustrem.
2.    Nie wolno wchodzić do wody w miejscach niebezpiecz¬nych, tam gdzie według naszego rozeznania znajdują się na przykład:
a)    wiry,
b)  wodorosty,
c) zimne prądy itp.
3.    Zainteresujmy się zawsze bezpieczeństwem dzieci przebywających nad wodą i w jej pobliżu.
4.    Nie wszczynajmy nigdy fałszywych alarmów.
5.    Nie popychajmy do wody osób, które się tego niespodziewaną.
6.    Nie biegajmy po pomostach, możemy potrącić znaj¬dujące się tam osoby,
a sami narażamy się na uszkodzenia ciała przy upadku.

CYBERPRZEMOC

Formy cyberprzemocy:

 • nękanie, grożenie, zastraszanie, szantażowanie przez Internet, pocztę e-mail, telefon komórkowy;
 • wysyłanie wulgarnych e-maili i sms-ów;
 • wulgarne zaczepki za pomocą komunikatów i na czatach;
 • publikowanie w internecie i/lub rozsyłanie pocztą e-mail oraz przez telefon komórkowy ośmieszających daną osobę informacji, zdjęć, filmów;
 • dopisywanie obraźliwych komentarzy do wpisów w blogu czy na forum dyskusyjnym;
 • podszywanie się w Internecie pod kogoś w celu ośmieszenia go;

Jak uchronić się przed cyberprzemocą?

1.    Nie ufaj osobom poznanym przez Internet.  Nigdy nie masz pewności, z kim naprawdę rozmawiasz.
2.    Nie podawaj swoich danych nieznajomym: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, nazwy i adresu szkoły.
3.     Posługuj się tzw. „Nickiem”. Nie używaj nicka, w którym podajesz swoją datę urodzenia lub wiek np.: anna1996 lub mateusz13, zamiast tego wykorzystaj imię bohatera ulubionego filmu, książki lub słowo z piosenki.
4.    Dbaj o bezpieczeństwo swoich przyjaciół. Nie podawaj nikomu ich danych,
nie publikuj zdjęć bez ich zgody. Nie wiesz, jaki ktoś zrobi z nich użytek, a kiedyje wysyłasz lub umieszczasz w Internecie, nie masz już nad nimi kontroli.
5.    Bądź ostrożny, gdy planujesz spotkać się z kimś poznanym w Internecie. O terminie i miejscu spotkania powiedz rodzicom, pójdź z kolegą lub koleżanką, umów się w miejscu publicznym, gdzie będzie dużo ludzi, w razie kłopotów będziesz mógł liczyć na ich pomoc.  
6.    Zachowaj w tajemnicy swoje hasła, które wykorzystujesz w sieci. Wymyśltakie, które będzie trudne do odgadnięcia. Niech nie zawiera danych (imię, data urodzenia) Twoich lub bliskich Ci osób.
7.    Zabezpiecz komputer programem antywirusowym.
8.    Nie otwieraj e-maili od nieznajomych osób.

Jeśli doświadczasz cyberprzemocy?

 • Nie odpowiadaj na „zaczepki”, być może ich autor zrezygnuje z kontaktu z Tobą.
 • Żądaj od autora skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew Twojej woli, ale nie kasuj wiadomości, jakie dostajesz, zapisz (zrób „screen”) ośmieszające treści, które zamieszczone są na stronie internetowej, czacie lub forum internetowym - mogą być ewentualnym dowodem przestępstwa.

Jak zrobić „screen”: naciśnij klawisz „Print Screen” (zrobisz zdjęcie tego, co jest w danej chwili widoczne na monitorze), następnie otwórz program tekstowy (np. Word) lub do obróbki plików graficznych (np. Paint), wklej zdjęcie, naciskając równocześnie klawisze „Ctrl” i „V”. Zapisz plik.

 • Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, zapytaj o możliwość usunięcia niechcianych treści.
 • Skontaktuj się z organizacją „Helpline” (helpline.org.pl), która pomaga ofiarom cyberprzemocy lub Policją.

T w o j e  b e z p i e c z n e   s t r o n y:

 


DZIECI POZOSTAJĄCE SAME W DOMU NIE POWINNY:

1.    Nie otwierać drzwi obcym, nawet jeśli ktoś przedstawia się jako urzędnik, pan
z gazowni, kolega taty lub koleżanka mamy.
2.    Nie otwierać drzwi domofonem, jeżeli osobą zgłaszającą się jest ktoś obcy!
3.    Nie bawić się kuchenką gazową ani zapałkami.
4.    Nie używać urządzeń elektrycznych.

Rodzice, zostawiając dziecko samo w domu powinni :
1.    Odpowiednio zabezpieczyć instalacje gazową, elektryczną i wodną oraz urządzenia, które są do nich podłączone.
2.    Zapewnić miejsce, w którym mogą bezpiecznie bawić się swoimi zabawkami.
3.    Schować w miejscu niedostępnym dla dzieci wszystkie lekarstwa.
4.    Poprosić sąsiadów, żeby zwracali uwagę na obcych kręcących się w pobliżu domu, mieszkania.
5.    Zostawić dzieciom telefon i numer telefonu do siebie – żeby mogły zadzwonić, gdy nie będą czuć się bezpiecznie lub wydarzy się coś niepokojącego.
6.    Dzwonić często do dzieci, żeby upewnić się czy są bezpieczne.
7.    Zapisać dziecku w widocznym miejscu alarmowe numery telefonów:
112 – na Policję,
112 – na Straż Pożarną,
112 – na Pogotowie

Należy przy tym przypomnieć dzieciom ,że nie wolno dzwonić pod numery alarmowe dla zabawy, ponieważ blokują wtedy możliwość połączenia się osoby, która naprawdę potrzebuje pomocy.


ZANIM WYJEDZIESZ ZA GRANICĘ - ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO !

Wakacje to czas sprzyjający podróżom, wyjazdom za granicę, także w poszukiwaniu pracy. Należy jednak pamiętać, że w tyk okresie wzrasta zagrożenie handlem ludźmi, m.in.
- zmuszanie do wykonywania czynności, o których nie było mowy we wcześniejszej umowie, także do pracy w seks biznesie;
- oszukanie przez pracodawcę - ryzyko, że pracodawca nie wypłaci należnych pieniędzy, nie będzie przestrzegał praw pracowniczych;

Dlatego zanim zdecydujemy się na wyjazd, wcześniej trzeba dokładnie sprawdzić ofertę pracy i ewentualnego pracodawcę.
1.    Sprawdź, czy pośrednik (firma pośrednicząca) oferujący Ci pracę działa legalnie,  czy jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia i posiada odpowiedni certyfikat, wydawany przez Urząd Marszałkowski.
2.    Upewnij się, że Twój pracodawca istnieje! Dowiedz się o nim jak najwięcej - najlepiej
od pośrednika. Poproś o adres, numer telefonu. Skontaktuj się z nim.
3.    Dokładnie czytaj wszystkie dokumenty, które podpisujesz. Nie podpisuj czegoś,  czego nie rozumiesz.
4.    Jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się pokwitowania!
5.    Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierasz (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz
do dokumentów aktualną fotografię.
6.    Zostaw rodzinie adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię
i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz. Informuj bliskich
o zmianach adresu i miejsca pracy.
7.    Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi osobami. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon: np. przekaż pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje.
8.    Ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia.
 
ZABIERZ ZE SOBĄ:

1.    Adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz.
W razie jakichkolwiek kłopotów tam otrzymasz pomoc.
2.    Słownik lub rozmówki - jeśli nie znasz biegle języka obowiązującego w danym państwie.
3.    Numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za darmo będziesz mogła zatelefonować do Polski – tylko na numer telefonu stacjonarnego – nie komórki - o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka, która połączy rozmowę mówi po polsku.
4.    Numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzyskać poradę i pomoc.
5.    Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem.
6.    Pieniądze, kartę kredytową lub czeki, które będą Twoim zapasem na „czarną godzinę".

SEKTY

Okres wakacyjny to zwiększona aktywność sekt – ruchów, podszywających się pod grupę religijną, kulturalną, terapeutyczną, doprowadzającą poprzez system kontroli, zakazów i kar, technik psychologicznych do całkowitej zależności jej członków od grupy.

Jak rozpoznać sektę?

1.    Nowych członków werbuje się, nie udzielając im ścisłych informacji na temat grupy.
2.    Wśród członków wyrabia się przekonanie, że poglądy i postawy innych są niesłuszne, co dotyczy także poglądów rodziców. Nauka grupy uchodzi za jedyną prawdziwą.
3.    Grupa lub przywódca czerpie korzyści materialne z jej członków – zmuszanie
do pracy, zagarnianie pieniędzy członków.
4.    Przywódca grupy posiada niekwestionowany autorytet, a członkowie grupy winni
są mu bezwzględne posłuszeństwo.
5.    Obowiązkiem każdego członka grupy jest werbowanie nowych członków.
6.    Przynależność do grupy ogranicza wolność osobistą, odbiera zdolność decydowania
o swoim postępowaniu.
7.    Grupa doprowadza do porzucenia dotychczasowego trybu życia, kolegów, przyjaciół, domu rodzinnego, nauki.
8.    W grupie obowiązuje spowiedź z każdego działania i zamiaru.
9.    Podstawowe metody działania grupy to manipulacje i psychotechniki, oszustwo.
10.    Grupa wypełnia cały czas jej członków różnymi zadaniami: sprzedażą książek, gazet, kursami, medytacjami.
11.    Trudno jest być samemu – zawsze ktoś z grupy jest obok.
12.    Odejście od grupy jest prawie niemożliwe.

GDZIE MOŻNA SPOTKAĆ „WERBOWNIKÓW” DO SEKTY?

 • Na imprezach masowych z udziałem młodzieży – koncerty, pielgrzymki
 • Przed kinem, teatrem, domem kultury, kościołem
 • Na wakacjach, w miejscowościach turystycznych

Jak działają „werbownicy”?

 • Podczas spotkania są mili, sympatyczni, obdarzają przyjaźnią,
 • Okazują zainteresowanie i troskę, podzielają Twoje idee i zainteresowania,
 • Sprawiają, że czujesz się jak nigdy dotąd zauważony, doceniony.
 • Mogą oferować pomoc, atrakcyjne szkolenia, tanie wyjazdy wakacyjne, np. kursy językowe

Jak rozpoznać, że ktoś znalazł się pod wpływem sekty?

 Cechy charakterystyczne osoby, która uzależniła się od sekty:
1.    Brak sensu życia poza grupą - osoba nie potrafi zostawić grupy i lidera, idealizuje ich, postrzega to, co jest poza grupą jako zagrożenie.
2.    Zamknięcie w sobie - osoba sprawia wrażenie nieobecnej, tajemniczej.
3.    Nagła zmiana stylu życia – zmiana ubioru i słownictwa, wystroju pokoju, mogą pojawić się w nim dziwne symbole, figurki, nowa literatura.
4.    Nagła zmiana sposobu odżywiania się - często argumentowana ideologią grupy, pojawia się niechęć do posiłków przygotowanych przez domowników.
5.    Pogarda wobec wartości życia rodzinnego – wspólnych świąt, rozrywek, wyjazdów.
6.    Agresja w przypadku krytyki czegoś, co jest związane z grupą.
7.    Duże wydatki lub długi – ukrywanie problemów finansowych, próby kradzieży, nieuczciwych pożyczek.

CO ZROBIĆ, JEŚLI OSOBA ZWIĄZAŁA SIĘ Z SEKTĄ?

 • Nawiązać kontakt z organizacjami udzielającymi pomocy rodzinom, ofiarom sekt.
 • Skontaktować się ze specjalistą w zakresie „terapii wyjścia” z sekty.
 • Nie obrażać, oskarżać osoby, gdyż w ten sposób może powstać bariera, uniemożliwiająca rozmowę.
 • W każdych okolicznościach, zapewniać o swoim wsparciu i miłości, starać się utrzymywać jak najczęstszy kontakt z osobą.
 • Nie korzystać z pomocy osób pochodzących z tej samej grupy!

Więcej informacji: www.sekty.net

Opracowano: w Wydziale Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.

 

{GALERIA:197811-197813}

 • Ulotka Turysto, aby podróż była bezpieczna
  Ulotka Turysto, aby podróż była bezpieczna
 • Bezpiecznie nad wodą
  Bezpiecznie nad wodą
Powrót na górę strony