BEZPIECZNIE W FERIE – zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. organizuje konkurs fotograficzny pn. „Bezpiecznie w ferie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych woj. lubuskiego
i będzie odbywać się w formule jednoetapowej (etap wojewódzki).

Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednej fotografii poruszającej tematykę promująca bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych.

 

Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać wykonane prace
w terminie do 4 lutego 2022 r. (data wpływu pracy do siedziby organizatora)
w formie elektronicznej na adres internetowy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. :
sekretariat.prew@go.policja.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując: konkurs fotograficzny „Bezpiecznie w ferie”.

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia – załącznik do Regulaminu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 lutego 2022 r. Komisja konkursowa przyzna
 I, II i III miejsca, za które laureaci otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.

Współorganizatorami konkursu są: Wojewoda Lubuski, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się poniżej oraz w zakładce Konkurs fotograficzny „Bezpiecznie w ferie”.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Tel. kontaktowy : (95) 738-15-74 lub 95 738 15 70.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony