Konkurs fotograficzny dla seniorów - Policja Lubuska

Konkurs fotograficzny dla seniorów

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM DLA SENIORÓWWOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO POD HASŁEM „BEZPIECZEŃSTWO W OBIEKTYWIE SENIORA”

 

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zaprasza seniorów województwa lubuskiego do udziału w konkursie fotograficzny pn. "Bezpieczeństwo w obiektywie Seniora". Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednego zdjęcia dowolną techniką fotograficzną, obrazującego bezpieczne zachowania np.: w miejscu zamieszkania, w miejscach publicznych, w ruchu drogowym itp. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka i przeznaczony jest dla seniorów województwa lubuskiego w wieku od 55 lat. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia 20 stycznia 2020 r. Pracę (na nośniku elektronicznym oraz w formie papierowej) należy przesyłać osobiście lub za pośrednictwem Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, itp. wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1)  podpisaną  osobiście w terminie do 21 lutego 2020 r., (pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego) na adres: Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.  z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Bezpieczeństwo w oczach Seniora”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 marca 2020 r.

Pliki do pobrania