Wojewódzki Program Edukacyjno-Informacyjny pn. "Bezpieczna Młodość"

Policja lubuska rozpoczęła wdrażanie Wojewódzkiego Programu Edukacyjno-Informacyjnego pn. „Bezpieczna Młodość”, skierowanego do uczniów, kadry pedagogicznej i rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych woj. lubuskiego.

            Program zakłada prowadzenie systematycznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży woj. lubuskiego poprzez informowanie i edukację  na temat skutków zachowań ryzykownych takich jak: zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu, cyberprzemoc, a także w obszarze możliwości zapobiegania zjawiskom patologicznym i ochrony przed staniem się ofiarą przestępstw.

            W ramach programu przewiduje się działania informacyjno-edukacyjne w poszczególnych grupach wiekowych uczniów szkół ponadpodstawowych w kilku obszarach tematycznych, takich jak: odpowiedzialność prawna nieletnich, przestępstwa z nienawiści, uzależnienia, cyberprzemoc/cyberprzestępczość, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Działaniom skierowanym do młodzieży będą towarzyszyły działania adresowane do opiekunów, rodziców uczniów i kadry pedagogicznej szkół, takie jak szkolenia i wywiadówki profilaktyczne.

Program opracowany został w Wydziale Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.Uzyskał akceptację i pozytywną opinię Lubuskiego Kuratora Oświaty, Pani Ewy Rawy.

Szkoły ponadpodstawowe na terenie województwa lubuskiego mogą przystąpić do Programu poprzez wypełnienie Deklaracji i kontakt z Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej/Miejskiej Policji w danym powiecie.

Treść Programu „Bezpieczna Młodość” oraz Deklarację przystąpienia do Programu można pobrać poniżej.

Powrót na górę strony