Aktualności

Niechronieni pod szczególnym nadzorem policjantów drogówki

Data publikacji 29.03.2024

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, to grupa osób szczególnie narażona na tragiczne skutki zdarzeń. Dlatego z myślą o nich policjanci krośnieńskiej drogówki prowadzili w środę (27 marca) działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Jest to kolejna akcja, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze oraz ochrona najwyższej wartości człowieka, jaką jest życie.

Policjanci krośnieńskiej drogówki dbając o bezpieczeństwo w powiecie, prowadzą wiele akcji prewencyjno-kontrolnych, których nadrzędnym celem jest zmniejszenie ilości wypadków na drogach i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Jednym z nich są działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Podczas akcji funkcjonariusze zwracają uwagę na zachowanie kierowców wobec pieszych, w szczególności czy ustępują im pierwszeństwa na pasach oraz czy zbliżając się do przejścia, jadą z prędkością umożliwiającą nagłe zatrzymanie samochodu przed przejściem dla pieszych. Pamiętajmy, że zwiększając prędkość zwiększa się również droga hamowania, co może nieść za sobą poważne konsekwencje. Kontroli poddawani są także piesi i rowerzyści, pod kątem respektowania obowiązujących tę grupę zasad i przepisów ruchu drogowego, którzy swoim niewłaściwym zachowaniem narażają przede wszystkim siebie na przykre w skutkach zdarzenie. Podczas realizowanych w środę (27 marca) działań policjanci usytuowani byli na głównych i lokalnych ciągach komunikacyjnych, w miejscach, gdzie najczęściej łamane są przepisy oraz gdzie dochodzi do poważnych zdarzeń drogowych, w tym w rejonach przejść dla pieszych. Analiza ujawnionych od początku roku wykroczeń drogowych wykazała, że najczęściej popełnianym przez kierowców wykroczeniem względem pieszych jest nieustąpienie im pierwszeństwa podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych - 14 oraz przekraczanie dozwolonej prędkości w rejonach przejść - 319, natomiast w przypadku pieszych przekraczanie jezdni w niedozwolonym miejscu - 64.

Pamiętajmy, że wzajemny szacunek na drodze i przestrzeganie przepisów zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

  • Policjant kontroluję zachowanie kierowców
  • Policjant kontroluję zachowanie kierowców
  • Policjant kontroluję zachowanie kierowców
  • Policjant kontroluję zachowanie kierowców oraz pieszych
  • Policjant kontroluję zachowanie kierowców oraz pieszych
  • Policjant w trakcie kontroli
  • Policjant w trakcie kontroli
  • Policjant kontroluję zachowanie kierowców oraz pieszych
  • Policjant porusza się radiowozem

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.71 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony