Aktualności

Policyjni oskarżyciele publiczni rywalizowali o miano najlepszego

Data publikacji 04.10.2023

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbył się wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Spośród 12 funkcjonariuszy najlepsza okazała aspirant Aleksandra Jędrkowiak ze Świebodzina, która będzie reprezentować garnizon lubuski w finale krajowym w Legionowie.

Jednym z głównych zadań policjantów służb prewencyjnych jest zapobieganie i zwalczanie wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. W tym zakresie funkcjonariusze mają do swej dyspozycji szereg środków prawnych. Jednym z nich jest złożenie wniosku o ukaranie, który stanowi podstawę wszczęcia postępowania przed sądem. Policja jest uprawniona wówczas do sprawowania funkcji oskarżenia poprzez udział jej przedstawiciela w charakterze oskarżyciela publicznego.

Tegoroczny wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych odbył się w środę (4 października) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konkursu było przede wszystkim doskonalenie zawodowe związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych policjantów służby prewencyjnej, sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy pełniących funkcje oskarżyciela publicznego i wyłonienie najlepszego policjanta - oskarżyciela publicznego, który będzie reprezentował garnizon lubuski w zawodach szczebla centralnego.

Po wyłonieniu najlepszych oskarżycieli w jednostkach miejskich i powiatowych, 12 funkcjonariuszy przystąpiło do etapu wojewódzkiego. Finał konkursu składa się z dwóch konkurencji: testu wiedzy dotyczącego w szczególności znajomości ustaw: kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, prawa o ruchu drogowym oraz testu z umiejętności rozwiązywania kazusów z materialnego prawa wykroczeń.

Konkurs zwyciężyła aspirant Aleksandra Jędrkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Drugie miejsce zajęła młodszy aspirant Martyna Krzymińska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast miejsca trzecie zajęła podkomisarz Anna Szwarczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Aspirant Aleksandra Jędrkowiak będzie reprezentować województwo lubuskie w finale Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych, który będzie rozgrywany w dniach 20-21 listopada 2023 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Film: sierżant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • policjantka odbiera nagrodę
 • slajd wyświetlany na ekranie
 • policjantka rozwiązuje test
 • policjant na sali konferencyjnej
 • policjantka rozwiązuje test
 • policjantka odbiera nagrodę
 • policjantka odbiera nagrodę
 • Puchary dla najlepszych uczestników konkursu.
 • Policjant podczas rozwiązywania testu.
 • Policjant podczas rozwiązywania testu.
 • Policjantka przemawia do uczestników konkursu.
 • Policjanci pozują do pamiątkowego zdjęcia.
 • Policjantka przemawia do uczestników konkursu.
 • Policjanci siedzący za stołem podczas konkursu.
 • Policjant przemawia do uczestników konkursu.
 • Policjantki z wyróżnieniami za zwycięstwo w konkursie.
 • Policjantka z korzysta z kodeksu podczas rozwiązywania testu.
 • Policjant rozdaje testy uczestnikom konkursu.
 • Policjantka przemawia do uczestników konkursu.
 • Policjantka podczas rozwiązywanie testu.
 • Policjant podczas rozwiązywania testu.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.83 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony