Aktualności

ROADPOL SAFETY DAYS – Jedź świadomie!

Data publikacji 16.09.2021

Międzynarodowe działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akcja RoadPol Safety Days trwa od 16 do 22 września. Ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich użytkowników ruchu drogowego i promowanie świadomej i odpowiedzialnej jazdy. Zaangażowane są w nią zarówno: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz lokalne samorządy. To od nas wszystkich zależy bezpieczeństwo na drogach!

Działania ROADPOL SAFETY DAYS mają na celu promowanie świadomego i odpowiedzialnego zachowania wszystkich użytkowników dróg. Jest to istotne, ponieważ, tylko kiedy użytkownicy na drodze będą kierowali się rozsądkiem, to prowadzone działania mogą przynieść oczekiwany efekt. Jest nim bezpieczeństwo, między innymi Twoich bliskich. W dniach 16-22 września, na drogach pojawią się maksymalne siły czuwające nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także prowadzone będą działania edukacyjno-profilaktyczne. ROADPOL SAFETY DAYS to wspólne działania wszystkich czuwających nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Działania te, znane były w Polsce jako EDWARD (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach). Ich celem jest zwrócenie uwagi na sposób jazdy oraz zachowania wszystkich uczestników ruchu. Jest to dążenie do marzenia, do tak zwanej WIZJI ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Działania te prowadzone są przez ROADPOL (Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego) we wszystkich europejskich krajach. Działania wspiera między innymi Komisja Europejska oraz Europejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . Do połączonych działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach włączyły się wszystkie instytucje, których zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa na drogach: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz samorządy lokalne. Są to podmioty, które zapewniają i unowocześniają infrastrukturę drogową, pilnują porządku, a także udzielają pomocy ofiarom na miejscu zdarzeń drogowych. To właśnie oni codziennie swoimi działaniami dążą do urzeczywistnienia się wizji zero.

 

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Telefon 68 476 36 28, 519 534 237

  • Plakat zajawkowy kampanii road safety days

Film ROAD SAFETY DAYS – Jedź świadomie!

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony