Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Oddział Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Oddział Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

logo serip largeDlaczego warto wstąpić do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych?

 1. Nie będziesz sam! Razem jest łatwiej!
 2. Jesteśmy jedyną organizacją zrzeszającą byłych funkcjonariuszy Policji (także wdowy i wdowców po nich), którzy są uprawnieni do pobierania świadczeń emerytalno - rentowych zgodnie z art.1 ustawy z dnia18.02.1994 roku, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji........ (Dz. U. z dnia 25.04.1994r.)
 3. Jedynie Razem mamy szanse wyrażać Swoje opinie i domagać się by respektowano nasze prawa. Im Nas więcej, tym bardziej Nasz głos się liczy.
 4. Celem Stowarzyszenia jest również organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków.
 5. Chronimy interesy zarówno członków Stowarzyszenia, jak też całego naszego środowiska w zakresie przysługujących im uprawnień socjalno - bytowych, zdrowotnych, oraz sprawujemy w tym zakresie społeczną kontrole.
 6. Reprezentujemy interesy emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.
 7. Uczestniczymy w komisji socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji rozpatrującej i opiniującej wnioski o pomoc socjalną z funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych.

Skład Osobowy Prezydium SEiRP Oddziału Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

 • Prezes - Gabriela Lubańska 
 • Pierwszy Wiceprezes - Zygmunt Magniewski
 • Wiceprezes - Ryszard Jóźwiak
 • Sekretarz - Halina Świątkowska
 • Skarbnik - Robert Michalak
 • Członek - Damian Piosik

 

 •  

Komisja Rewizyjna:

 • Danuta Czernecka - przewodnicząca
 • Czesław Romanow
 • Krzysztof Piasecki

 Prezesi Kół Terenowych:

 • Koło Nr 1 Gorzów Wlkp. - Wiesława Nićka
 • Koło Nr 2 Gorzów Wlkp. - Tadeusz Kaźmierczak
 • Strzelce Kraj. - Krystyna Wróbel
 • Drezdenko - Józef Bednarz
 • Sulęcin - Janusz Żuk
 • Międzyrzecz - Janusz Szewczyczak
 • Słubice - Hubert Kosicki
 • Witnica - Krzysztof Fabijaniak
 • Skwierzyna - Jarosław Mieszczański
Powrót na górę strony