Fotorelacje

Ginęli za prawdziwie niepodległą Polskę. Lubuska Policja w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Data publikacji 01.03.2021

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 roku jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Hołd Bohaterom oddał Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. inspektor Jarosław Pasterski.

  • Warta honorowa Wojska Polskiego przy pomniku Rotmistrza Pileckiego
  • Wiązanka kwiatów przy pomniku Rotmistrza Pileckiego
  • Znicz pod pomnikiem Rotmistrza Pileckiego
  • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim na uroczystości
  • Wojewoda Lubuski składa kwiaty pod obeliskiem poświęconym Żołnierzom Wyklętym
  • Przedstawiciele służb mundurowych salutują w hołdzie Żołnierzom Wyklętym
  • Żołnierz w warcie honorowej przy obelisku Żołnierzy Wyklętych
  • Żołnierze w warcie honorowej przy obelisku Żołnierzy Wyklętych
  • Komendanci Policji i Wojska Polskiego salutują w hołdzie Żołnierzom Wykletym przy obelisku
Powrót na górę strony