Aktualności

Niebezpieczny pakunek w rejonie zabytkowego kościoła - służby we wspólnych ćwiczeniach

Data publikacji 13.06.2024

We wtorek (11 czerwca) dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał telefon o pozostawionym niezidentyfikowanym pakunku w rejonie kościoła pw. Chrystusa Króla w Łochowicach. Przybyły na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie, co skutkowało koniecznością zadysponowania na miejsce policyjnego pirotechnika i zablokowaniem dróg dojazdowych w rejon kościoła. Opisana sytuacja, to początek ćwiczeń dowódczo - sztabowych pod kryptonimem „ZABYTEK”, które odbyły się we wtorek (11 czerwca) w Łochowicach.

We wtorek (11 czerwca) w Łochowicach odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „ZABYTEK”  z udziałem Lubuskiego Konserwatora Zabytków, które miały na celu sprawdzenie oraz doskonalenie procedur współdziałania służb i instytucji odpowiedzialnych za reagowanie w sytuacjach kryzysowych w zakresie ochrony zabytków w przypadku wystąpienia zagrożenia. Działania rozpoczęły się od  zgłoszenia dyżurnemu krośnieńskiej Policji o niezidentyfikowanym pakunku w rejonie kościoła pw. Chrystusa Króla. Przybyły na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie, co skutkowało koniecznością zadysponowania na miejsce funkcjonariusza Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego i zablokowaniem dróg dojazdowych w rejon kościoła. Na szczęście pakunek okazał się atrapą. Ze względu na wprowadzone alarmy najwyższego stopnia oraz możliwość wystąpienia ponownego zagrożenia w rejonie zabytkowego kościoła, pracownik Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim zajmujący się zarządzaniem kryzysowym podjął decyzję o ewakuacji dóbr sakralnych ruchomych i zabezpieczeniu kościoła. Zadanie to przydzielone zostało do realizacji żołnierzom 152. Batalionu Lekkiej Piechoty w Krośnie Odrzańskim. Na miejscu działań obecni byli także strażacy. Udzielili oni pierwszej pomocy żołnierzowi, który zemdlał w trakcie realizacji powierzonego zadania. Elementem kończącym ćwiczenie było wywieszenie na kościele symbolu określającego, iż obiekt jest zabytkiem chronionym prawem.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały z udziałem przedstawicieli Lubuskiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, Policji, Straży Pożarnej, 152. Batalionu Lekkiej Piechoty w Krośnie Odrzańskim, kościoła oraz sołtysa wsi. Założone cele ćwiczenia zostały osiągnięte, co potwierdza sprawny przebieg akcji, a także opinie obserwatorów i uczestników przedsięwzięcia po jego zakończeniu.

 

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

 • Radiowóz, w tle widoczna lokalizacja ćwiczeń
 • Policjanci sprawdzają teren
 • Policjanci zabezpieczają teren
 • Policjant w trakcie czynności
 • Zabezpieczone zabytki
 • Żołnierze zabezpieczają zabytki
 • Żołnierze zabezpieczają kościół
 • Żołnierze zabezpieczają kościół
 • Strażacy udzielają pomocy medycznej żołnierzowi
 • Strażacy udzielają pomocy medycznej żołnierzowi
 • Dach budynku
 • Zdjęcie grupowe uczestników ćwiczeń
Powrót na górę strony