Aktualności

BEZPIECZNY ROWERZYSTA – NOWOSOLSKA POLICJA PRZYPOMINA PODSTAWOWE ZASADY

Data publikacji 14.05.2024

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na rozpoczęcie sezonu rowerowego i coraz więcej osób wybiera jednoślady jako środek transportu. Nowo powstałe ścieżki również zachęcają do wycieczek rowerowych, jednakże rowerzyści nie mogą zapominać o zasadach bezpieczeństwa oraz przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Nowosolska Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Mundurowi z Nowej Soli cyklicznie prowadzą działania na drogach pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych
oraz rowerzystów czyli tych, którzy podczas wypadku są szczególnie narażeni na tragiczne skutki tych zdarzeń.

Na bezpieczeństwo rowerzystów wpływ ma wiele czynników, m.in. takie jak pora roku, warunki atmosferyczne czy stan techniczny tego pojazdu. Ważnym jest również
aby rower był odpowiednio przygotowany do jazdy i posiadał obowiązkowe wyposażenie takie jak:

 • z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej
 • z tyłu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej
  oraz najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej
 • co najmniej jeden sprawny hamulec,
 • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

 

Najważniejsze jednak są zachowania rowerzystów oraz znajomość i przestrzeganie przez nich przepisów ruchu drogowego. Rowerzysta jako uczestnik ruchu na drodze
jest obowiązany do:

 • korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
 • zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.

Jeśli nie ma drogi przeznaczonej dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z uwagi
na utrudnienia, wówczas kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).
Pamiętajmy, że przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach.

Występują również wyjątki kiedy to rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych:

 • wówczas gdy opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi
  dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Z dzieckiem na rowerze

 • Dzieci poniżej 10-tego roku życia mogą poruszać się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 • Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie dziecka w przyczepie rowerowej.
 • Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowerowej może tylko osoba, która ukończyła 17 lat.

Pamiętajmy, że zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu
się na przejściu. A jazda wzdłuż po przejściu dla pieszych jest zakazana!

Rowerzysta obowiązany jest również przestrzegać następujących zakazów:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),
 • czepiania się pojazdów,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
 • kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakazują korzystania z kasków ochronnych i dodatkowych elementów odblaskowych. Należy jednak pamiętać, że kask chroni głowę, a elementy odblaskowe poprawiają naszą widoczność na drodze co często ratuje nasze zdrowie i życie. 

 

Nowosolscy policjanci przypominają pieszym i rowerzystom o przestrzeganiu przepisów
oraz apelują o rozwagę i ostrożność kierujących wobec niechronionych użytkowników dróg.

 

Ponadto apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności
podczas omijania, wyprzedzania bądź posiadania w polu widzenia pieszych, rowerzystów
i motocyklistów, gdyż to właśnie ci niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej zagrożeni w przypadku zdarzeń drogowych, ich nie chroni nic, a kierowcę chroni pojazd!

Powrót na górę strony