Aktualności

Nowi lubuscy policjanci złożyli ślubowanie, a doświadczeni funkcjonariusze odebrali odznaczenia

Data publikacji 29.04.2024

Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 12 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem odpowiedzialnej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom województwa lubuskiego oraz wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy. Dzisiejszą uroczystość dopełniły odznaczenia państwowe i resortowe dla lubuskich stróżów prawa i pracowników Policji.

W poniedziałek (29 kwietnia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce szczególna uroczystość, podczas której 12 młodych adeptów policyjnej służby złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar. Słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą, ale i z wyraźnym wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem ich starań i spełnieniem zawodowych marzeń.

Teraz nowych stróżów prawa czeka przygotowanie podstawowe, które każdy policjant musi przejść zanim trafi do swej macierzystej jednostki. Następnie czeka ich jeszcze proces adaptacyjny w określonych jednostkach Policji. Po tych etapach będą oni przygotowani do służby i zapewniania bezpieczeństwa społeczeństwu oraz stawiania czoła największym wyzwaniom.

Poniedziałkowa uroczystość, poza ślubowaniem nowych funkcjonariuszy, była szczególna jeszcze z jednego powodu – wręczenia odznaczeń lubuskim policjantom oraz pracownikom Policji, którzy swoim ogromnym zaangażowaniem codziennie wpływają na wysoki poziom bezpieczeństwa w województwie lubuskim.

Jak powiedział pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jerzy Czebreszuk: „Dzisiejsza uroczystość jest wydarzeniem szczególnym. Przed chwilą byliśmy świadkami dwóch, niezwykle ważnych, ceremonii – ślubowania na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz wręczenia Medali za Długoletnią Służbę. Dziś dwunastu policjantów rozpoczęło swoją drogę zawodową. W tym podniosłym momencie towarzyszyli im starsi koledzy – funkcjonariusze oraz pracownicy Korpusu Służby Cywilnej, którzy za wzorową służbę i pracę, odebrali zasłużone wyróżnienia. Choć dzieli Państwa wiele – staż pracy, doświadczenie czy dokonania zawodowe – to łączy jedno: SŁUŻBA, którą od ponad stu lat rozumiemy dokładnie tak samo, jako misję, bezinteresowną pracę na rzecz Ojczyzny i drugiego człowieka. Policjantki i Policjanci, od wielu już lat polskiej Policji przyświeca hasło „POMAGAMY I CHRONIMY”. To właśnie w nim zawiera się sens policyjnej służby, która koncentruje się na ochronie najcenniejszych wartości, zwłaszcza ludzkiego życia. Nieść pomoc to najpiękniejszy dar ofiarowany drugiemu człowiekowi. To szlachetna misja, ale i zobowiązanie, gdyż policjant to nie tylko zawód – to styl życia, powzięcie odpowiedzialności, uczciwość i ofiarność. To również wierność etyce zawodowej i praworządności, poszanowanie godności ludzkiej oraz praw człowieka. Wstąpienie do naszej formacji wiąże się także z respektem wobec munduru, który jest symbolem niezawodności i lojalności. Nosząc go stajecie się reprezentantami policyjnych wartości, historii i tradycji. Wykonujcie swoje obowiązki tak, aby nie zawieść pokładanych w Was nadziei, by zasłużyć na uznanie społeczeństwa i przełożonych. Jestem przekonany, że kierując się wytrwałością, sumiennością i braterstwem będziecie wzmacniać, rozwijać i aktywnie współtworzyć Lubuską Policję. Szanowni Państwo – odznaczeni za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, przyjmijcie dzisiejszy dzień jako wielkie wyróżnienie. Uroczystości takie jak ta są jednymi z piękniejszych w życiu policjanta i pracownika Policji. Wieńczą pewien etap rozwoju i drogi zawodowej, ale zarazem otwierają nowe perspektywy. Dziękuję za Wasz codzienny trud. Dzięki temu Lubuska Policja ma mocne wsparcie w osobach znakomicie przygotowanych do realizacji najtrudniejszych zadań. Serdecznie Państwu gratuluję! Życzę, aby ta doniosła chwila przyniosła poczucie dumy z dotychczasowych osiągnięć – by stała się „nowym początkiem”, pełnym sukcesów i spełnionych marzeń. Szanowni Państwo – zwracam się do bliskich nowo przyjętych policjantów, cytując znaną aktorkę Sophię Loren, która powiedziała „Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę”, chciałbym podkreślić najważniejszy punkt odniesienia w życiu każdego człowieka. Szanowni Państwo, bądźcie dla swoich najbliższych wsparciem i motywacją. Życzę, aby ich dokonania, zaangażowanie i determinacja były także dla Państwa źródłem radości i osobistej satysfakcji. Jeszcze raz, wszystkim Państwu, życzę pomyślności, owocnej realizacji zawodowych ambicji i planów, a w niedalekiej przyszłości, również awansów. Dziękuję!”.

Z kolei Wojewoda Lubuski Marek Cebula zwrócił się do odznaczonych i nowo przyjętych policjantów słowami: „Chcę pogratulować osobom, które zostały wyróżnione medalami i przeszły tą długą służbę, co zasługuje na uznanie. Gratuluję z całego serca i życzę, by służba w lubuskim garnizonie dawała Państwu satysfakcję z wykonywania swoich obowiązków. A teraz chciałbym się zwrócić do osób najbliższych naszym nowym policjantom – wychowaliście w domu patriotów, którzy przed momentem złożyli przysięgę wierności Ojczyźnie, nie szczędząc przy tym sił, a nawet życia. Wy młodzi policjanci jesteście pięknym obrazem naszej Rzeczypospolitej Polskiej i chcę za to podziękować. Nie każdy decyduje się na taki krok. Wasza służba każdego dnia jest narażona na ryzykowanie własnym życiem i za to chcę podziękować w imieniu nas wszystkich. Będziemy spali spokojnie dzięki temu, że Wy będziecie pełnili odpowiedzialną służbę. Każdego dnia będzie spoczywała na Was odpowiedzialność za każdego naszego rodaka. Jestem zaszczycony, że mogłem uścisnąć Wasze dłonie i powitać Was w garnizonie lubuskim - miejscu gdzie będziecie realizować swoje wyzwania zawodowe, pasje i mam nadzieję, mieć satysfakcję z każdego dnia służby. Tego Wam życzę z całego serca i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się, gdy to Wy otrzymacie medale za długoletnią służbę”.

Duchowego wsparcia jak zawsze udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

Nowym policjantom życzymy powodzenia w służbie, a wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy!

 

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Film: sierżant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • ślubujący policjanci
 • medale
 • inspektor Czebreszuk przemawia
 • Wojewoda Lubuski gratuluje policjantom
 • wręczanie medalu wyróżnionemu policjantowi
 • nowi policjanci z kadrą kierowniczą lubuskiej policji i Wojewodą Lubuskim
 • policjantki i chłopiec
 • odznaczanie kobiety
 • policjant składa ślubowanie
 • inspektor Czebreszuk gratuluje policjantce
 • policjant składa ślubowanie
 • policjant oddaje honor
 • wręczanie medalu wyróżnionemu policjantowi
 • policjantka otrzymała kwiaty
 • Wojewoda Lubuski przemawia
 • policjantka otrzymuje medal
 • wręczanie medalu wyróżnionemu policjantowi
 • inspektor Czebreszuk przyjmuje meldunek
 • przemarsz pocztu sztandarowego
 • nowi policjanci
 • nowe policjantki
 • Wojewoda Lubuski i kadra kierownicza Lubuskiej Policji
 • policjantka składa ślubowanie
 • policjantka składa ślubowanie
 • policjantka składa ślubowanie
 • policjant otrzymuje akt ślubowania
 • policjantka otrzymuje gratulacje
 • policjant odbiera akt ślubowania
 • wyróżnieni policjanci i pracownicy Policji
 • wyróżnieni policjanci
 • wręczanie medalu wyróżnionej policjantce
 • wręczanie medalu wyróżnionemu policjantowi
 • wręczanie medalu wyróżnionemu policjantowi
 • wręczanie medalu wyróżnionemu policjantowi
 • wręczanie medalu wyróżnionej policjantce
 • wręczanie medalu wyróżnionej policjantce
 • wręczanie medalu wyróżnionemu policjantowi
 • wręczanie medalu wyróżnionemu mężczyźnie
 • wręczanie medalu wyróżnionemu policjantowi
 • wręczanie medalu wyróżnionemu policjantowi
 • wręczanie medalu wyróżnionemu policjantowi
 • wręczanie medalu wyróżnionej policjantce
 • wręczanie medalu wyróżnionej kobiecie
 • duchowny przemawia
 • poczet sztandarowy
Powrót na górę strony