Aktualności

Podejrzana przesyłka w zielonogórskiej komendzie – ćwiczenia policjantów i pracowników

Data publikacji 18.11.2023

Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze otrzymał przesyłkę, w której znajdował się proszek nieznanego pochodzenia. Wezwano zielonogórskich strażaków, specjalizujących się w działaniach z substancjami chemicznymi. Jednocześnie wszyscy policjanci i pracownicy obecni w budynku zostali natychmiast ewakuowani.

W czwartek (14 listopada) około godziny 9.00 w Komendzie Miejskiej Policji rozległ się alarm wzywający wszystkie osoby obecne w budynku do natychmiastowej ewakuacji. Na miejsce przyjechały jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Zielonej Góry, które rozpoczęły akcję ratowniczą. Alarm i zarządzona ewakuacja wszystkich osób spowodowane zostały przez przesłanie został podejrzanej paczki z nieznaną, być może niebezpieczną zawartością. Wszyscy pracujący wtedy w budynku, natychmiast go opuścili i udali się w bezpieczne miejsce.

Tak w skrócie wyglądało założenie do ćwiczenia sztabowego zielonogórskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia te miały na celu doskonalenie umiejętności praktycznych funkcjonariuszy zaangażowanych w ich realizację, sprawdzenie realności założeń przyjętych w dokumentach, jak również sprawdzenie umiejętności organizacyjnych i merytorycznych osób dowodzących działaniami i policjantów biorących udział w ćwiczeniu. To także doskonała okazja do sprawdzenia procedur i współdziałania na wypadek wystąpienia realnego zagrożenia, ponieważ dobre wyszkolenie funkcjonariuszy i sprawdzenie obowiązujących procedur przekłada się na sprawne współdziałanie, a także jeszcze lepszą służbę obywatelom. Bardzo ważnym elementem prowadzonych działań było sprawdzenie współdziałania służb w sytuacji kryzysowej.

Ważne w działaniach było doskonalenie organizacji pracy, obiegu informacji, umiejętności oceny sytuacji i wyciągania trafnych wniosków, a także wypracowanie nowych rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności podejmowanych przez Policję i straż działań w przypadku zaistnienia w przyszłości takiej sytuacji.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia, mające na celu pokazanie jak należy zachować się w przypadku odnalezienia nieznanego pakunku. Ważną kwestią było pokazanie w jaki sposób ma przebiegać ewakuacja osób, by niezwłocznie wszyscy opuścili budynek, poruszając się wyznaczonymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi.  Dzięki odpowiedniej organizacji osób odpowiedzialnych za przygotowanie tego ćwiczenia, przebiegło ono szybko i sprawnie. Policjanci i strażacy analizują jego przebieg, aby sprawdzić, a w razie potrzeby zmodyfikować rozwiązania, które pomogą w przyszłości, w razie zaistnienia podobnego zagrożenia.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

  • policjanci przeglądają dokumentację
  • mundurowi podczas ćwiczeń
  • strażacy w kombinezonach idą do komendy
  • mundurowi podczas ćwiczeń
  • strażacy w kombinezonach zabezpieczają proszek
  • mundurowi podczas ćwiczeń
  • mundurowi i pracownicy Policji podczas ćwiczeń
  • strażacy w kombinezonach zabezpieczają proszek
Powrót na górę strony