Aktualności

Pamiętamy!

Data publikacji 18.09.2023

Nasz Kolega podkomisarz Andrzej Buler zginął na służbie 26 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

PODKOMISARZ ANDRZEJ BULER
ur. 1960 r. - zm. 1997 r.
Specjalista w Komendzie Rejonowej Policji w Żarach woj. zielonogórskie

W 1981 r. rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, po której ukończeniu pełnił służbę w wojsku na stanowisku szefa służby żywnościowej w Żarach. Po zwolnieniu z wojska pracował jako specjalista w pionie operacyjnym w rusw we Wschowie, następnie — KRP w Żarach. W czasie służby ukończył Szkołę Podoficerską w Pile (1990 r.).

Od 1992 r. był trzykrotnie delegowany do grupy policyjnej polskiego kontyngentu sił pokojowych ONZ w byłej Jugosławii. Oddany służbie, wykazywał się odwagą godną podziwu i opanowaniem w dramatycznych sytuacjach. Uczestniczył w negocjacjach pomiędzy walczącymi stronami. Narażając życie, pod ogniem snajperów, ułatwił wymianę jeńców wojennych, uchodźców i osób wysiedlonych. Zorganizował ewakuację 110 studentów zagranicznych z Sarajewa w najbardziej trudnych i niebezpiecznych warunkach.

W dniu 17.09.1997 r., wykonując obowiązki służbowe na terenie Bośni-Hercegowiny, poniósł śmierć w katastrofie helikoptera ONZ.

Był żonaty, osierocił dwoje dzieci.

Za poświęcenie, ofiarność i odwagę odznaczony dwukrotnie brązowym medalem ONZ za służbę w oddziale ochrony ONZ (UNPROFOR) oraz wyróżnieniem dowódcy i listem pochwalnym komisarza wojskowego. Ponadto był odznaczony medalem "za zasługi dla obronności kraju" i "Złotym Krzyżem Zasługi".

Powrót na górę strony