Aktualności

Policja włączyła się w inicjatywę Lasów Państwowych w trosce o naturalne środowisko

Data publikacji 13.09.2023

Przedstawiciele Lasów Państwowych, w trosce o naturalne środowisko, przekazali budki lęgowe dla ptaków. Okazją do tej inicjatywy była zbiórka krwi, w której uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektor Jarosław Pasterski. Leśnicy rozszerzają zakres pomocy, bo skrzynki trafiły już na drzewa w okolicy budynku komendy. Czy zjawią się tam mieszkańcy okaże się niebawem.

Lubuska Policja informowała o wrześniowej zbiórce krwi. Trzecia edycja akcji „Zjednoczeni krwią” była doskonałą okazja do podzielenia się tym, co mamy najcenniejsze. W tym szlachetnym przedsięwzięciu udział wzięli także policjanci, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektorem Jarosławem Pasterskim. Zbiórka, której patronował między innymi Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, był okazją do rozpoczęcia z leśnikami wspólnych inicjatyw.

Lasy Państwowe przekazały skrzynki lęgowe dla ptaków, które już czekają na lokatorów. Kto się tam pojawi i kiedy, to odpowiedź, na które na razie nie znamy odpowiedzi. Leśnikom nie można odmówić przyrodniczej aktywności, dlatego w pomoc ptakom włączyła się także gorzowska komenda miejska, w okolicy której budki zostały umieszczone. W lasach jest niedostatek dziuplastych drzew. W mieście jest o to jeszcze trudniej. Tymczasem dziupla to najlepsze, naturalne miejsce lęgu i schronienia ptaków, dlatego leśnicy dbają, by skrzynek było coraz więcej. Sama jej budowa jest prosta i wymaga niewielkich umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami. Wieszanie ich jest istotne, dlatego każdy może zatroszczyć się o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne.

 

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Powrót na górę strony