Aktualności

LUBUSKA POLICJA PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH ĆWICZEŃ RATOWNICZYCH „ŻYWIOŁY 2023”

Data publikacji 30.03.2023

Skoordynowane działania szkoleniowe służb ratowniczych „Żywioły 2023” prowadzone były na obiektach byłej fabryki broni i amunicji w Krzysztowicach. Istotą tych ćwiczeń jest osiągnięcie wysokiego poziomu wyszkolenia służb w zakresie umiejętności podejmowania decyzji w czasie współdziałania między innymi z organami administracji publicznej na wypadek wystąpienia poważnego zagrożenia.

Przed dwoma dniami w rejonie Nowogrodu Bobrzańskiego rozpoczęły się krajowe ćwiczenia pod kryptonimem „Żywioły 2023”. Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, żołnierze oraz inne służby realizują wiele przygotowanych wcześniej scenariuszy. Te które zakładają różnego typu zdarzenia. Środa była kulminacyjnym dniem, podczas którego realizowany był najtrudniejszy epizod związany z wypadkiem masowym i promieniowaniem. 

Wieloobszarowe ćwiczenia zakładają wiele różnych zdarzeń: radiacyjnych, chemicznych, poszukiwawczo - ratowniczych, wypadków drogowych, wodnych i radiacyjnych. W działania zaangażowano niemal 750 osób, w tym ponad 350 strażaków, lubuskich policjantów oraz 200 pojazdów specjalistycznych. Ćwiczenia prowadzone były na obiektach byłej fabryki broni i amunicji w Krzysztowicach (powiat zielonogórski). W jednym czasie założenie zakładało wypadek w ruchu lądowym, skażenie radiacyjne, upadek pracownika z wysokości i nawet setki osób poszkodowanych. W działaniach brały udział jednostki z 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Istotą ćwiczenia jest osiągnięcie wysokiego poziomu wyszkolenia podmiotów ćwiczących w zakresie umiejętności podejmowania decyzji w czasie współdziałania z organami administracji publicznej i innymi instytucjami właściwymi do działań na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ćwiczenie jest realizowane w formie działań rzeczywistych, w tym działań polegających na stworzeniu uczestnikom ćwiczenia warunków możliwie zbliżonych do rzeczywistego przebiegu działań oraz działań symulujących działania rzeczywiste. To wszystko w zakresie przemieszczania sił i środków, z zachowaniem realnego obiegu informacji między ćwiczącymi jednostkami Policji, służbami i instytucjami.

Jak zapewniał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak  Ćwiczenia pokazują, że jesteśmy gotowi, że służby są przygotowane na tego typu zdarzenia i wiedzą, jakie działania należy podejmować, by zabezpieczyć wszystkich, którzy w takich sytuacjach się znaleźli. Oprócz ludzi, mamy także specjalistyczny sprzęt, który w takich momentach jest nieodzowny”.

 

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia
 • Policjant i strażacy w centrum dowodzenia
 • Komendant Wojewódzki oraz strażacy podczas odprawy do działań
 • Policjant, Straż Ochrony Kolei i żołnierze sprawdzają mapy na masce pojazdu
 • Komendanci i wojewoda podczas odprawy
 • Policjanci przy ambulansie
 • Policjant i strażak zapoznają się z planem działania
 • Policjanci w centrum dowodzenia
 • Strażacy w specjalnych kombinezonach pomagają poszkodowanym
 • Policjant przy komputerze
 • Policjant przy wozie strażackim
 • Strażacy z noszami idą w rejon działań
 • Policjant rozmawia przez radiotelefon
 • Strażacy w specjalnych kombinezonach idą z noszami w rejon działań
 • Policjanci obsługują urządzenia w centrum dowodzenia
 • Policjant idzie w stronę strażaków
 • Służby podczas odprawy przy stole
 • Policjant w centrum dowodzenia
Powrót na górę strony