Aktualności

Zwiększamy świadomość rodziców w zakresie problematyki narkomanii

Data publikacji 30.01.2023

Uzależnienie od narkotyków - to temat przewodni spotkania krośnieńskich profilaktyków z rodzicami, zorganizowanego w ramach programu „Bezpieczna Młodość”, które odbyło się we wtorek /24 stycznia/ w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie. W trakcie zajęć rodzice mogli nie tylko posłuchać o rodzajach narkotyków i ich działaniu, ale również zobaczyć ich atrapy, dzięki czemu będą bardziej świadomi tego jaką formę mogą przybrać i na co powinni zwrócić uwagę podczas obserwacji swojego dziecka.

Policjanci Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w swojej codziennej pracy nie skupiają się tylko na edukacji dzieci i młodzieży, ale również organizują i uczestniczą w przedsięwzięciach adresowanych do dorosłych. Tym razem w ramach programu „Bezpieczna Młodość” spotkali się z rodzicami uczniów Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, by porozmawiać o problematyce narkomanii. Prowadzący spotkanie aspirant Szymon Węcewicz z Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji krośnieńskiej komendy wyjaśnił powody dla których młodzież sięga po narkotyki, jakie skutki powoduje ich zażywanie oraz jak rozpoznać że dziecko znajduje się pod ich wpływem. Omawiając to zagadnienie zwrócił także uwagę na istotną rolę rodzica w całym procesie wychowawczym dziecka, w szczególności zobrazował co stanie się z młodym człowiekiem, który w okresie dojrzewania nie ma wsparcia i zainteresowania rodziców oraz jakie konsekwencje niesie za sobą akceptacja rodziny na jego negatywne zachowania. W dalszej części, aspirant Szymon Węcewicz wspomagając się walizką edukacyjną, zaprezentował atrapy środków odurzających oraz akcesoria służące do zażywania, porcjowania i przechowywania narkotyków, dzięki którym rodzice będą mogli być bardziej świadomi tego, jaką formę mogą przybrać i na co powinni zwrócić uwagę obserwując swoje dziecko. Na zakończenie wskazał placówki, w których zarówno rodzice jak i dzieci mogą szukać pomocy .

„Bezpieczna młodość” to  wojewódzki program edukacyjno-informacyjny skierowany do uczniów, kadry pedagogicznej i rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa młodzieży. W trakcie spotkań policjanci podejmują rozmowy na temat skutków ryzykownych zachowań, między innymi takich jak zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu, cyberprzemoc, handel ludźmi, odpowiedzialność prawna nieletnich, przestępstwa z nienawiści, a także w obszarze możliwości zapobiegania zjawiskom patologicznym i ochrony przed staniem się ofiarą przestępstw. Spotkania realizowane są we wszystkich szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie powiatu krośnieńskiego.

 

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

  • Policjant rozmawia z rodzicami na temat problemu narkomanii
  • Materiały szkoleniowe odwzorowujące prawdziwe substancje w rękach rodziców
  • Policjant rozmawia z rodzicami na temat problemu narkomanii
  • Materiały szkoleniowe odwzorowujące prawdziwe substancje
  • Policjant rozmawia z rodzicami na temat problemu narkomanii
  • Policjant przemawia do zgromadzonych rodziców
Powrót na górę strony