Aktualności

Policjanci i nauczyciele wspólnie przeciwko agresji w szkole

Data publikacji 09.11.2022

Debaty społeczne to bardzo ważna forma kontaktu Policji ze społeczeństwem. Ich głównym celem jest wsłuchanie się nas - funkcjonariuszy, w problemy społeczności lokalnej, a następnie podjęcie działań zmierzających do ich rozwiązania. We wtorek (8 listopada) sulęcińscy mundurowi podjęli się bardzo trudnego, ale i niezwykle istotnego problemu narastającej agresji w szkołach. Debatowaliśmy z nauczycielami jak wspólnie przeciwdziałać temu zjawisku. Zainteresowanie było naprawdę ogromne. Cieszyła zarówno frekwencja jak i ilość zadawanych policjantom pytań. Spotkanie zakończyło wypracowaniem wspólnych – jeszcze skuteczniejszych sposobów przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

We wtorek (8 listopada) w sulęcińskim Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych imienia Unii Europejskiej odbyła się debata społeczna pod hasłem „Mowa nienawiści – stop agresji”, zainicjowana przez sulęcińską Policję oraz dyrekcję szkoły. Była ona reakcją i odpowiedzią na zgłaszany przez nauczycieli problem narastającej agresji uczniów nie tylko w relacjach rówieśniczych, ale również wobec pedagogów. Pierwszym krokiem była organizacja spotkań profilaktycznych dla uczniów placówki, ze szczególnym uwzględnieniem klas pierwszych, podczas których uświadamialiśmy młodzież jakie konsekwencje prawne i społeczne może nieść za sobą ich agresja zarówno słowna jak i fizyczna. Kolejnym etapem, było właśnie zorganizowanie spotkania dla nauczycieli szkoły. Stwierdziliśmy, że najbardziej efektywną formą przekazu i wymiany informacji w zakresie zgłaszanych problemów będzie debata społeczna. Duża liczba uczestników była najlepszym potwierdzeniem, że taka forma rozmowy i wymiany poglądów spotkała się z aprobatą odbiorców. W spotkaniu, prócz policyjnych prelegentów i nauczycieli, udział wzięli komisarz Arkadiusz Zieliński I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie, Pan Zbigniew Gruca Dyrektor Szkoły, a także Pan Czesław Symeryak Przewodniczący Rady Powiatu Sulęcińskiego. Wprowadzeniem do dyskusji było przedstawienie słuchaczom znowelizowanych przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Było to niezwykle ważne, ponieważ ów akt prawny nie tylko reguluje zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich, ale nadał także nowe formy oddziaływań wychowawczych zarówno dla Policji jak i dyrektorów placówek edukacyjnych. Dzięki temu każdy z podmiotów zyskał narzędzia do przeciwdziałania, między innymi zachowaniom agresywnym uczniów. Kolejna część prelekcji dotyczyła ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych, z której korzystają nauczyciele. Policjanci, posługując się konkretnymi przykładami wytłumaczyli pedagogom kwestie związane chociażby z naruszeniem nietykalności cielesnej czy też znieważania funkcjonariusza publicznego. Mając na uwadze jak trudna, ale zarazem potrzebna była poruszona podczas debaty społecznej tematyka, sporą część czasu poświęciliśmy na dyskusję. Pytań i wątpliwości ze strony nauczycieli było naprawdę dużo. Mundurowi, starali się jak najrzetelniej przedstawić procedury postępowania, a także metody współpracy z Policją na rzecz przeciwdziałania, ale i reagowania na demoralizację oraz czyny zabronione uczniów. Debata zakończyła się wypracowaniem wspólnych rozwiązań i wyciągnięciem wniosków na temat podjęcia jeszcze lepszych i skuteczniejszych działań obu instytucji w rzeczowym  zakresie.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie, ponieważ każdy z nas ma na nie wpływ!

 

sierżant sztabowy Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

  • osoby uczestniczące w debacie
  • laptop wyświetlający prezentację
  • ustawa i kodeks
  • osoby uczestniczące w debacie
Powrót na górę strony