Aktualności

Czterech nowych oficerów młodszych Policji w garnizonie lubuskim

Data publikacji 18.10.2022

Czterech lubuskich policjantów ukończyło Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i otrzymało pierwszy stopień oficerski. Dla nowo promowanych podkomisarzy to ogromny zaszczyt, ale także duża odpowiedzialność. Funkcjonariusze za swoją ciężką pracę i to wyjątkowe osiągnięcie otrzymali osobiste podziękowania i gratulacje od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektora Jarosława Pasterskiego.

Podkomisarz to jeden z wielu policyjnych stopni, który ma jednak wyjątkowe znaczenie. To pierwszy stopień oficerski, którego otrzymanie jest możliwe dzięki ciężkiej służbie, ogromnemu zaangażowaniu oraz poświęceniu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego też, dla każdego funkcjonariusza, dzień promocji na ten szczególny stopień, będzie miał zawsze ogromne znaczenie i zapisze się w pamięci jako dzień dumy i wzruszeń.

W ostatnim czasie, ta zaszczytna chwila spotkała czterech lubuskich policjantów. W piątek (14 października) na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyła się uroczystość, podczas której podkomisarz Katarzyna Macygon, podkomisarz Daniel Wysoczański (Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim) oraz dwóch funkcjonariusz z pionu kryminalnego (Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze) wypowiedzieli słowa roty przysięgi oficerskiej: „Dostępując godności oficera Polskiej Policji, uroczyście ślubuję: dochować wierności Ojczyźnie i Społeczeństwu, bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w etyce zawodowej, mając za najwyższą wartość poszanowanie ludzkiej godności, szanować przełożonych i podwładnych, być prawym, odważnym i nieugiętym, powierzone mi obowiązki wypełniać gorliwie i rzetelnie, kultywować pamięć o chlubnej historii Policji oraz o tych, którzy stracili życie wykonując obowiązki służbowe, dbać o honor i dobre imię polskiego policjanta”. Podobnie jak słowa roty ślubowania, przysięga oficerska ma ogromne znaczenie dla każdego policjanta i wyznacza mu drogę, którą powinien podążać podczas służby.

Po złożeniu przysięgi, absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uroczyście maszerowali do podestów, by następnie przyklęknąć na prawe kolano i przyjąć akt promowania poprzez symboliczne uderzenie szablą lewego ramienia. Aktu promowania dokonał Komendant Główny Policji generalny inspektor doktor Jarosław Szymczyk wraz ze swoim zastępcą nadinspektorem Romanem Kusterem.

We wtorek (18 października) nowo promowanych oficerów Polskiej Policji zaprosił Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Jarosław Pasterski. Szef lubuskich policjantów osobiście pogratulował swoim funkcjonariuszom otrzymania stopnia podkomisarza, podkreślając przy tym, że ma świadomość jak wiele ciężkiej pracy i poświęcenia się z tym wiązało. Pan Komendant poprosił także, aby nowi oficerowie swoją codzienną służbą, dawali przykład młodszym policjantom i inspirowali ich do podążania tą samą drogą zawodową. Na koniec nadinspektor Jarosław Pasterski jeszcze raz pogratulował nowo promowanym funkcjonariuszom i życzył dalszych sukcesów.

 

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

  • policjanci stoją w baginecie
  • policjantka odbiera wyróżnienie
  • policjant odbiera wyróżnienie
  • policjantka stoi przed mapą
  • policjant gratuluje policjantce
  • policjanci stoją w gabinecie
Powrót na górę strony