Aktualności

„EGIDA-22”- Ćwiczenia w Lubuskiej Policji

Data publikacji 17.10.2022

40 osób planowanych, jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, brało udział w ćwiczeniu pod kryptonimem „Egida-22”przeprowadzonych w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim oraz Międzyrzeczu. Przez cały dzień /16 października / rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem Policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami.

W niedzielę /16 października/ nad ranem w dwóch jednostkach Policji na terenie województwa lubuskiego rozpoczęły się ćwiczenia obronne „Egida-22”. Są one jednym z największych tego typu działań, przeprowadzonych przy współpracy administracji wojskowej. To przedsięwzięcie z zakresu przygotowań obronnych w Policji, mającym na celu praktyczne sprawdzenie założeń planistycznych dotyczących rozbudowy struktury organizacyjnej w procesie powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, który stanowi istotny element sytemu doskonalenia działań Policji w obszarze obronności
i bezpieczeństwa Państwa. Ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. W ramach tychćwiczeń osoby powołane jako uzupełnienie kadry policyjnej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zdobywały wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, udzielania pierwszej pomocy, zasad i sposobu posługiwania się bronią palną, a także taktyki i techniki interwencji. Głównym założeniem ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii komend miejskich, powiatowych, wojewódzkich i Komendy Głównej Policji.

W ćwiczeniach przeprowadzonych w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim oraz Międzyrzeczu  wzięło udział 40 rezerwistów, którzy posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji. Źródłem finansowania ćwiczeń są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 – 2035.

 

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

komisarz Justyna Kulka- Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk- Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

 • Mężczyzna strzela na strzelnicy
 • Policjant, ratownik medyczny i osoba powołana do ćwiczeń jako rezerwista
 • osoba w punkcie wydawania wyposażenia
 • Policjant przy sprzęcie wojskowo-policyjnym
 • Policjanci na uroczystej zbiórce
 • Policyjna zbiórka
 • Ratownik medyczny przy fantomie
 • Policjant przy fantomie
 • baner wskazujący drogę
 • policjant wyświetla prezentację
 • policjant ćwiczy strzelanie
 • mężczyzna ćwiczy strzelanie
 • mężczyźni walczą na macie
 • policjant dziękuje mężczyźnie
 • Karetka pogotowia. W tle rezerwiści
 • Kapitan Wojska Polskiego, policjantka oraz rezerwiści
 • Policjant i sprzęt policyjno-wojskowy
 • policjanci i mężczyźni stoją przed komendą
 • policjant wręcza podziękowanie medykowi
 • mężczyźni słuchają prezentacji
 • kurs pierwszej pomocy
 • kurs pierwszej pomocy
 • policjant tłumaczy mężczyznom obsługę broni
Powrót na górę strony