Aktualności

Doskonalenie kompetencji policjantów w obszarze dobrowolnych powrotów i reintegracji ofiar handlu ludźmi

Data publikacji 23.06.2022

Lubuscy, dolnośląscy i zachodniopomorscy policjanci wzięli udział w szkoleniu „Doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy Policji w obszarze dobrowolnych powrotów i reintegracji ofiar handlu ludźmi”. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności organów ścigania do przeciwdziałania i wykrywania handlu ludźmi, nielegalnej migracji i przemocy.

Szkolenie odbyło się w środę 22 czerwca w formie online, w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”, finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych, jego głównym beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności organów ścigania do przeciwdziałania i wykrywania handlu ludźmi, nielegalnej migracji i przemocy ze względu na płeć oraz zwiększenie wsparcia dla ofiar handlu i osób ubiegających się o azyl ( w tym w szczególności małoletnich bez opieki). Podczas szkolenia Paweł Barabasz z Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji  zaprezentował możliwe formy wsparcia cudzoziemców w ramach Programu pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji. Wykład na temat identyfikacji ofiar handlu ludźmi przeprowadziła kapitan Małgorzata Maciejewska z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Odbyły się również prelekcje psychologa na temat skuteczne komunikacji i wsparcia osób w sytuacjach kryzysowych, a także ekspertów policyjnych z zakresu prawnych aspektów problematyki handlu ludźmi oraz ścigania sprawców przestępstw związanych z tym procederem. Natomiast ekspert od badania dokumentów omówił sposoby weryfikacji autentyczności dokumentów posiadanych przez cudzoziemców na terenie Polski.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez  Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 

podinspektor Anna Księżak - Nowak

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 

  • Policjantka podczas szkolenia przed komputerem.
  • Prezentacja profilaktyczna wyświetlania na projektorze.
  • Policjantka i funkcjonariuszka Straży Granicznej podczas szkolenia.
Powrót na górę strony