Aktualności

WYKRYTE OSZUSTWA ZAKŁADU POGRZEBOWEGO. PODEJRZANI USŁYSZELI SETKI ZARZUTÓW. GROZI IM KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO 12 LAT

Data publikacji 14.06.2022

Na początku czerwca 2022 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w Słubicach przeprowadzili realizację w prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej od ponad roku postępowaniu przygotowawczym w sprawie pobierania przez słubicki zakład pogrzebowy nieuzasadnionych opłat za organizację pogrzebów i nieprawidłowości związanych z przechowywaniem zwłok. Na poczet zapłacenia kar i nawiązki dla pokrzywdzonych zabezpieczono milion złotych.

W toku prowadzonego postępowania przesłuchano licznych świadków, zebrano i szczegółowo przeanalizowano dokumentację związaną z organizacją  przez zakład  pogrzebów i wypłatą świadczeń  pogrzebowych z ZUS z lat 2016 -2021. Po wnikliwej i skrupulatnej pracy policjantów zatrzymany został właściciel zakładu oraz osoba zatrudniona tam na stanowisku kierownika. Właścicielowi zakładu przedstawiono łącznie 324 zarzuty popełniania  przestępstwa oszustwa, polegających na pobieraniu od rodzin osób zmarłych  nienależnych opłat,  oraz  36 zarzutów   dotyczących przechowywania zwłok w niewłaściwych warunkach sanitarno-epidemiologicznych. Na poczet przyszłych kar, w szczególności  grzywny oraz  obowiązku naprawienia szkody na rzecz osób pokrzywdzonych,  przedsiębiorcy zabezpieczono gotówkę w kwocie miliona złotych. Prokuratura Rejonowa w Słubicach wystąpiła ponadto z wnioskiem  o zastosowanie  środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania,  jednakże Sąd Rejonowy w Słubicach  wniosku tego nie uwzględnił. Kierownikowi  zakładu  przedstawiono łącznie 182 zarzuty oszustw. Prokurator Rejonowy w Słubicach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Sprawa ma charakter  rozwojowy, nadal gromadzone i analizowane są dokumenty związane z    prowadzoną przez zakład pogrzebowy  działalnością. Za powyższe przestępstwa obu podejrzanym grozi kara   pozbawienia wolności do lat 12-tu.            

 

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

aspirant Agnieszka Kaczmarek    

Powrót na górę strony