Aktualności

Niechronieni - działania policjantów w trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Data publikacji 14.03.2022

Piesi oraz rowerzyści muszą znaleźć się pod szczególną ochroną, ponieważ to oni narażeni są najbardziej na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia w sytuacji, kiedy dojdzie do kolizji lub wypadku. Policjanci ruchu drogowego w trosce o tę grupę użytkowników dróg, od rana w całym województwie prowadzą działania ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego".

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów, którzy w przypadku zderzenia z pojazdem są najbardziej narażeni na obrażenia, to cel dzisiejszych działań po nazwą ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", prowadzonych na lubuskich drogach. Policjanci będą widoczni w szczególności w rejonach przejść dla pieszych, będą obserwować zachowania nie tylko kierujących pojazdami, ale także pieszych i rowerzystów. W dużej mierze od ich prawidłowego zachowania na drodze zależy  bezpieczeństwo.

Kierujący muszą pamiętać o regulacjach zawartych w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych lub już znajdujący się na tym przejściu, ma pierwszeństwo przed pojazdem. Zatem kierujący zbliżając się do przejścia są zobowiązani zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na nie. Pieszym natomiast zgodnie z przepisami zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Piesi powinni pamiętać, że zabronione jest:

 • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd - na przejściach dla pieszych, w miejscach innych niż przejścia dla pieszych;
 • wchodzenie na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
 • przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni;
 • niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych;
 • przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi;
 • przebieganie przez jezdnię;
 • naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza;
 • naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni, obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi.

 

komisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach

 • Policjant kontroluje ruch drogowy
 • Policjant i policjantka obserwują ruch drogowy
 • Policjant kieruje ruchem
 • Policjant i policjantka obserwują ruch drogowy
 • Bulaje radiowozy policyjnego
Powrót na górę strony