Aktualności

Zostań jednym z nas - policjanci online zachęcają do wstąpienia w szeregi Policji

Data publikacji 17.02.2022

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zachęcają do wstąpienia w szeregi Policji. To zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Złóż odpowiednie dokumenty i sprawdź czy jesteś osobą, która godnie będzie nosić policyjny mundur i chronić obywateli. Służba w Policji, to służba innym ludziom, działanie na rzecz ich bezpieczeństwa – a to jest źródło ogromnej satysfakcji.

Nowosolscy funkcjonariusze zachęcają młodzież do wstąpienia do Policji. Prowadzą liczne pogadanki w szkołach oraz spotkania on-line, podczas których opowiadają o zawodzie policjanta. Szczegółowo informują zainteresowanych o poszczególnych szczeblach rekrutacji. Omawiają, jakie wymagania muszą spełniać przyszli kandydaci do pracy w Policji oraz czym zajmują się funkcjonariusze w poszczególnych wydziałach. Dużym zainteresowaniem cieszy się film, przedstawiający policjantów, podczas różnych niebezpiecznych działań służbowych. Zawód policjanta to wyzwania, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. W tej służbie zakres zadań jest bardzo szeroki, a jej różnorodność umożliwia realizację różnych pasji i ambicji.

Przed uczniami, którzy w tym roku ukończą naukę ważne wybory oraz decyzje życiowe, więc jeżeli jesteś:

- obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii,

- nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

- korzystasz z pełni praw publicznych,

- posiadasz wykształcenie minimum średnie,

- masz uregulowany stosunek do służby wojskowej (mężczyźni),

- posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować to służba w szeregach Lubuskiej Policji jest dla Ciebie!

Dokumenty, które potrzebujesz przygotować i złożyć w Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B);

- podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji;

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

- świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);

- książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz pod numerami telefonów:

47 79 33 270 - Zespół Kadr i Szkolenia  Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli

47 79 11 260, 47 79 11 261, 47 79 11 262 - Zespół do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Jeśli Ty także chciałbyś wstąpić w szeregi lubuskich stróżów prawa, nie czekaj i złóż odpowiednie dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

  • Policjantka zachęca do wstąpienia w szeregi Policji na spotkaniu online
  • Obraz monitora komputera z napisem "LUBUSKA POLICJA"
  • Obraz monitora z rozmową online
Powrót na górę strony