Aktualności

Nie bądź obojętny na los bezdomnych, skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa!

Data publikacji 11.01.2022

Międzyrzeccy Policjanci stale kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych, które w okresie zimowym szczególnie narażone są na wychłodzenie organizmu. Stan hipotermii spowodowany zbyt długim odziaływaniem niskich temperatur na organizm może powodować poważne uszkodzenie ciała lub nawet śmierć, dlatego też ważne jest aby w tym szczególnym okresie zadbać o bezpieczeństwo osób potrzebujących pomocy. Można to zrobić nie wychodząc z domu wykorzystując aplikację mobilną pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która w realny sposób wpływa na poprawę naszego bezpieczeństwa.

Policjanci codziennie dokonują kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych. W tym celu sprawdzają pustostany, ogródki działkowe oraz parki i zgiełki. W trakcie spotkań z osobami potrzebującymi pomocy, pytają o ich stan zdrowia, potrzeby, a także wskazują miejsca w których mogą spędzić noc czy zjeść ciepły posiłek. W Powiecie Międzyrzeckim wyznaczono dwa takie punkty, a mianowicie:

Międzyrzecz

  • Ośrodek Pomocy Społecznej. Noclegowania, Plac Powstańców  Wielkopolskich 1, telefon 95 742 78 27,

    noclegi - 19 miejsc w godzinach od 16.00 do 9.00, posiłek, odzież (listopad -marzec całodobowo).

Skwierzyna

  •  Bar „ADRIA”, ulica 9 maja 1, telefon 95 717 24 24, 

    posiłek - 40 sztuk (w godzinach 7.00 -15.00, poniedziałek- piątek).

Możemy pomóc w dotarciu do osób potrzebujących wykorzystując w tym celu dostępne aplikacje mobilne takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji możemy również pomagać. Pamiętajmy, że w katalogu dostępnych zagrożeń prócz tych, które dotykają nas bezpośrednio, są również takie, które mogą mieć wpływ na zdrowie i życie innych osób. Wśród tych zagrożeń wyróżnić można kategorię „osoba bezdomna wymagająca pomocy”.

 

sierżant sztabowy Mateusz Maskimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

  • Policjant siedzący przed komputerem sprawdzający Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Dwóch policjantów sprawdza pustostan
  • Policjant sprawdza ogródki działkowe
Powrót na górę strony