Aktualności

Dzielnicowy i jego rola w społeczeństwie

Data publikacji 23.11.2021

Dzielnicowy, to ogniwo łączące społeczeństwo z Policją. Postawione przed nim zadania nie należą do łatwych, jednak wdzięczność którą otrzymuje od mieszkańców za okazaną pomoc, rekompensuje mu trud wykonywanej pracy. Kim zatem jest dzielnicowy i jakie ma obowiązki?

Dzielnicowy, to policjant pionu prewencji nazywany często policjantem pierwszego kontaktu, któremu nie obce są problemy mieszkańców objętego przez niego rejonu. Bycie dzielnicowym nie jest łatwe, gdyż oczekuje się od niego wszechstronności, empatii i dużego zaangażowania. Problemy z którymi zgłaszają się do niego mieszkańcy są bardzo różne, dlatego musi posiadać szeroką wiedzę prawną i mądrość życiową, by jak najlepiej wywiązać się z powierzonego mu zadania. Jako dzielnicowy dba o przestrzeganie porządku w rejonie, zatrzymuje sprawców przestępstw i wykroczeń, szuka rozwiązań problemów z którymi zmagają się mieszkańcy, a także prowadzi działania profilaktyczne podczas których uwrażliwia na zagrożenia występujące w codziennym życiu i podpowiada jak sobie z nimi radzić. Będąc blisko społeczeństwa niejednokrotnie rozwiązuje konflikty sąsiedzkie, udziela podstawowych porad prawnych, przeciwdziała przemocy w rodzinie, a także niesie codzienną pomoc osobom które jej potrzebują. Nikogo nie dziwi obecność dzielnicowego w szkole, gdzie poza rozmowami z dyrekcją i pedagogiem szkoły, uczestniczy w różnych przedsięwzięciach oraz uczy dzieci o bezpieczeństwie w szkole, w domu i na drodze. Współpracuje z lokalnymi samorządami, sołtysami, radami miast/sołectw, funkcjonariuszami innych służb, jak również z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej, wspólnie z którymi sprawdza, każdy sygnał społeczny o zaniedbywaniu dzieci, bądź o osobie samotnie zamieszkującej, gdzie z uwagi na stan zdrowia czy wiek nie jest w stanie poradzić sobie z codziennymi obowiązkami. Wie o każdym zdarzeniu jakie miało miejsce na jego terenie, bo dzięki temu może jeszcze skutecznej przeciwdziałać zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw lub wykroczeń. Każdy z dzielnicowych na podstawie charakterystyki zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym, tworzy „Plan działania priorytetowego”, który jest pomocny w podejmowaniu działań zmierzających do wyeliminowania zjawiska i poprawy bezpieczeństwa. Informację na temat działań priorytetowych realizowanych przez dzielnicowych powiatu krośnieńskiego można znaleźć na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Ponadto w zależności od pory roku, realizuje dodatkowe zadania. Na przykład w sezonie letnim prowadzi kontrole miejsc wypoczynku, natomiast zimą sprawdza miejsca w których mogą przebywać narażone na wychłodzenie organizmu osoby. Obecnie, w dobie walki z chorobą Covid-19, sprawdza czy osoby objęte kwarantanną przebywają pod wskazanym adresem oraz czy przestrzegany jest obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach, w których jest to wymagane. Za niesioną pomoc niejednokrotnie otrzymują od mieszkańców podziękowania, tak jak to miało miejsce w ostatnim czasie. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim wpłynęło podziękowanie od mieszkanki jednej z gmin, w której dziękowała za dostarczenie jej dzieciom biurek do nauki. Przekazanie ich było możliwe dzięki współpracy dzielnicowego z asystentem rodziny i pracownikami socjalnymi, którzy aktywnie brali udział w tym małym przedsięwzięciu.

Oto kilka zdarzeń z udziałem dzielnicowych:

Dzielnicowi szybcy i skuteczni – Nietrzeźwy 43-latek z dożywotnim zakazem kierowania zatrzymany po pościgu,

Z mieszkańcami o ich bezpieczeństwie,

Z dzielnicowymi o zasadach bezpieczeństwa i jego roli w społeczeństwie,

Policyjna eskorta do szpitala. Liczyła się każda sekunda,

Ranny myszołów potrzebował pomocy. Tę zapewnili mundurowi,

Dzielnicowy zawsze czujny - wszystko dla bezpieczeństwa mieszkańców,

Dzielnicowy odzyskał motocykl, zanim właściciel zgłosił kradzież.

Dane  kontaktowe do dzielnicowych powiatu krośnieńskiego, ich wizerunki, a także informacje o rejonie który obejmują można znaleźć na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, bądź za pośrednictwem aplikacji „Moja Komenda”, którą dostępna jest pod poniższym adresem:

Dla urządzeń systemu Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altconnect.android.mk&hl=pl

Dla urządzeń systemu iOS – https://itunes.apple.com/pl/app/moja-komenda/id919504159?l=pl&mt=8

A jak z niej korzystać? Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Więcej na temat działania aplikacji znaleźć można na stronie Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

  • policjant wchodzi do pustostanu
  • policjantka prowadzi w szkole zajęcia o bezpieczeństwie dla dzieci
  • policjant wychodzi z budynku
  • policjantka przeprowadza rozmowę z przechodniem
  • policjant i policjantka na tle radiowozu
  • policjant sprawdza pustostan pod kątem osób bezdomnych
  • policjant z uratowanym myszołowem
  • policjant sprawdzający rejon ogródków działkowych
  • list z podziękowaniem dla dzielnicowego
Powrót na górę strony