Aktualności

By dzieci bezpiecznie dotarły do szkoły - oznakowanie przejść dla pieszych pod nadzorem policjantów

Data publikacji 20.08.2021

Zarówno osoby piesze jak i kierowcy obowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jednych jak i drugich dotyczą znaki drogowe. Rolą policjantów jest nie tylko egzekwowanie prawa, ale również dbałość o to, aby stan oznakowania był jasny, klarowany, a przede wszystkim widoczny. Od kilku dni mundurowi kontrolują oznakowania pionowe i poziome na terenie powiatu sulęcińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych. Takie działania są tym bardziej potrzebne, biorąc pod uwagę zbliżający się rok szkolny, a także obowiązującą od czerwca tego roku zmianę przepisów.

Stan oznakowania w rejonie przejść dla pieszych znajdujących się na terenie powiatu sulęcińskiego, od kilku dni jest pod szczególnym nadzorem policjantów ruchu drogowego. Powód? Jest ich kilka. Po pierwsze już za kilkanaście dni zadzwoni pierwszy dzwonek. Wszystko wskazuje na to, że uczniowie wrócą do szkół, a nuka odbywać będzie się w trybie stacjonarnym. To oczywiście wiąże się ze wzmożonym ruchem zarówno pieszym jak i kołowym w rejonie placówek edukacyjnych. Zadaniem policjantów jest przygotowanie się do kolejnego roku szkolnego, począwszy właśnie od sprawdzenia stanu oznakowania przejść dla pieszych, szczególnie w rejonie szkół i przedszkoli. Mundurowi zwracają uwagę na prawidłowe usytuowanie znaków, kontrolują ich widoczność. Każde nawet najmniejsze uchybienie może mieć ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, funkcjonariusze zwracają się do zarządcy drogi o jak najszybszą reakcję, poprzez na przykład odświeżenie znaków poziomych, oczyszczenie znaków pionowych, czy też usunięcie roślinności wpływającej na widoczność.

Takie działania są tym bardziej potrzebne, biorąc pod uwagę zmianę przepisów, która weszła w życie 1 czerwca 2021 roku. Ich głównym celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – szczególnie osób pieszych. Od kilku miesięcy to właśnie osoba piesza ma bezwzględne pierwszeństwo na pasach. Aby kierowca mógł stosować się do wprowadzonych zmian, niezbędne jest jasne, klarowane, a przede wszystkim dobrze widoczne oznakowanie informujące o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.

 

starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

  • policjant kontroluje oznakowanie w rejonie przejścia dla pieszych
  • przejście dla pieszych z perspektywy policyjnego radiowozu
  • radiowóz w rejonie szkoły
  • policjant kontroluje oznakowanie w rejonie przejścia dla pieszych
  • policjant kontroluje oznakowanie w rejonie przejścia dla pieszych
  • policjant kontroluje oznakowanie w rejonie przejścia dla pieszych
Powrót na górę strony