I Ty możesz zostać policjantem- spotkania on-line z kandydatami - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

I Ty możesz zostać policjantem- spotkania on-line z kandydatami

Data publikacji 19.03.2021

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zachęcają do wstąpienia w szeregi Policji. Ten szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym jest przeznaczony dla odpowiedzialnych osób. Złóż odpowiednie dokumenty i sprawdź czy jesteś osobą, która godnie będzie nosić policyjny mundur i chronić obywateli. Tu z pewnością każdy znajdzie miejsce dla siebie wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby realizować nasze główne hasło #POMAGAMYICHRONIMY.

Nowosolscy funkcjonariusze zachęcają młodzież do wstąpienia do Policji. Prowadzą liczne spotkania on-line, podczas których opowiadają o zawodzie policjanta. Szczegółowo informują zainteresowanych o poszczególnych szczeblach rekrutacji. Omawiają, jakie wymagania muszą spełniać przyszli kandydaci do pracy w Policji oraz czym zajmują się funkcjonariusze w poszczególnych wydziałach. Dużym zainteresowaniem cieszy się film, przedstawiający policjantów, podczas różnych niebezpiecznych działań służbowych. Zawód policjanta to wyzwania, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli.

Przed uczniami, którzy w tym roku ukończą naukę ważne wybory oraz decyzje życiowe, więc jeżeli jesteś:

- obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii,

- nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

- korzystasz z pełni praw publicznych,

- posiadasz wykształcenie minimum średnie,

- masz uregulowany stosunek do służby wojskowej (mężczyźni),

- posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować to służba w szeregach Lubuskiej Policji jest dla Ciebie!

Dokumenty, które potrzebujesz przygotować i złożyć w Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:

- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B);

- podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji;

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

- świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);

- książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz pod numerami telefonów:

47 79 33 270 - Zespół Kadr i Szkolenia  Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli

47 79 11 260, 47 79 11 261, 47 79 11 262 - Zespół do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

 Jeśli Ty także chciałbyś wstąpić w szeregi lubuskich stróżów prawa, nie czekaj i złóż odpowiednie dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

 

sierżant sztabowy Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

  • Laptop i ulotki informacyjne dotyczące naboru do lubuskiej policji
  • Laptop i ulotki informacyjne dotyczące naboru do lubuskiej policji
  • Policjantka demonstruje ulotki informacyjne dotyczące naboru do lubuskiej policji
  • Policjantka podczas wideokonferencji
  • Laptop i ulotki informacyjne dotyczące naboru do lubuskiej policji