Internetowe spotkanie policjantek z maturzystami. Temat? Służba w Policji - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

Internetowe spotkanie policjantek z maturzystami. Temat? Służba w Policji

Data publikacji 20.11.2020

Policjantki ze Słubic uczestniczyły w lekcjach online z maturzystami z Zespołu Szkół w Rzepinie. Taka forma prowadzenia zajęć profilaktycznych podyktowana jest sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie młodzieży specyfiki pracy w mundurze.

Podczas lekcji online funkcjonariuszki opowiedziały młodzieży  o procedurze rekrutacyjnej dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz o tym jakie kandydat powinien posiadać predyspozycje zarówno fizyczne jak i osobowościowe. Po wystąpieniu policjantek młodzież miała możliwość zadawania pytań, z czego chętnie korzystała. Wywiązała się dyskusja ukierunkowana na kwestie, które szczególnie interesowały młodzież, takie jak wymagania psychofizyczne, wykształcenie, możliwości awansu oraz zarobki.

W zdalnym spotkaniu wzięli udział między innymi uczniowie klasy policyjnej, która została utworzona blisko 14 lat temu i była pierwszą o tym profilu w województwie lubuskim. W czasie kształcenia uczniowie poznają specyfikę zawodu policjanta, a także uczestniczą w działaniach profilaktycznych. Podczas dodatkowych zajęć kadeci zdobywają wiedzę na temat historii Policji, zadań i struktury tej formacji, uprawnień i obowiązków policjanta, postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji oraz ścieżek kariery zawodowej. Ponadto uczniowie biorą udział w zajęciach z musztry, podstaw prawoznawstwa, samoobrony i strzelania. Lekcje realizowane w szkole uzupełniane są przez dodatkowe zajęcia pozaszkolne. Zajęcia teoretyczne wspierają policjanci z Komisariatu Policji w Rzepinie oraz Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Młodzi kadeci mają możliwość odbywania wizyt w jednostkach Policji na terenie całego województwa lubuskiego. Uczniowie również biorą udział w ćwiczeniach policjantów oraz działaniach profilaktycznych.

 

podkomisarz Magdalena Jankowska

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach