Chronimy życie. To nasz priorytet - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

Chronimy życie. To nasz priorytet

Data publikacji 22.10.2020

Jesienno – zimowy czas, to częste zmiany pogody, a co za tym idzie widoczność na drogach niejednokrotnie ulega pogorszeniu. Jak w tym szczególnym okresie wygląda relacja kierowca-pieszy, sprawdzali policjanci krośnieńskiej drogówki. Funkcjonariusze podczas kontroli przypominali o zachowaniu ostrożności, przestrzeganiu przepisów, a także rozdawali pieszym opaski odblaskowe.

Jesień, to szczególna pora roku, która ze względu na szybko zapadający zmrok sprawia, że stajemy się mało widoczni na drodze. Bardzo często zapominamy o tym i czasami wręcz zaniedbujemy fakt, że to nam samym powinno zależeć na własnym bezpieczeństwie. Wymagamy wiele od kierowców w zakresie zachowania ostrożności wobec nas-pieszych, ale czy my sami spełniamy swoje obowiązki i poprzez swoją lekkomyślność nie stajemy się zagrożeniem na drodze? To jak piesi i kierowcy zachowują się na drodze oraz czy stosują się do nałożonych na nich przepisów, sprawdzali policjanci krośnieńskiej drogówki. Obserwując zachowanie kierowców, szczególną uwagę zwracali na to, czy zbliżając się do przejścia dla pieszych zwalniają prędkość, czy ustępują pierwszeństwa pieszym na wyznaczonym przejściu oraz czy parkują samochód w sposób zgodny z przepisami, umożliwiający swobodne przejście. Natomiast jeśli chodzi o pieszych, ich uwaga skupiona była na miejscach i sposobie przechodzenia przez jezdnię, czy zachowują ostrożność, nie wbiegają pod nadjeżdżający pojazd, są skupieni na tym co dzieje się na drodze, czy dostosowują się do sygnalizacji świetlnej oraz czy będąc poza terenem zabudowanym idą właściwą stroną jezdni.  O tej porze roku istotną rolę odgrywają również elementy odblaskowe zwiększające widoczność pieszego, dlatego też mundurowi realizując te zadania duży nacisk kładą także na to by niechronieni uczestnicy ruchu drogowego wypracowali w sobie nawyk noszenia odblasków. W tym celu wręczają pieszym opaski odblaskowe przypominając o zasadach ich noszenia. Pamiętajmy, że to iż widzimy nadjeżdżający pojazd z przeciwka nie oznacza, iż my jesteśmy widoczni dla kierowcy. Czasami na reakcję jest już za późno. Wprawdzie przepisy nakładają na nas obowiązek używania elementów odblaskowych po zmierzchu poza terenem zabudowanym, jednak warto rozważyć, czy nie wprowadzić ich na stałe w naszą codzienność. Ponadto przypominamy, że osoba, która prowadzi rower staje się pieszym i obowiązują ją przepisy dedykowane tej grupie osób, co za tym idzie poza terenem zabudowanym zobowiązana jest iść lewą stroną jezdni.

Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, przypominamy kilka zasad, które można wdrożyć w codzienność życia i sprawić żeby być lepiej widocznym dla kierowców:

 • jeśli masz możliwość, to noś odzież wierzchnią w jasnych kolorach; ciemne ubranie powoduje, że nawet w mieście stajesz się mało widoczny;
 • wyposaż na stałe plecak, czy też torebkę w elementy odblaskowe; pamiętaj żeby odblaski umieszczone były w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu);
 • jeśli masz wybór, korzystaj z odzieży bądź butów, które mają wszyte elementy odblaskowe, w przeciwnym wypadku nakładaj na kurtkę kamizelkę, opaskę bądź inne odblaski;
 • poza terenem zabudowanym zawsze idź lewą stroną jezdni, żeby zawsze widzieć nadjeżdżający pojazd z przeciwka;
 • pamiętaj, że w ciemnościach pieszy widzi reflektory samochodu nawet z odległości kilku kilometrów, ale kierowca dostrzeże go dopiero, gdy zauważy sylwetkę człowieka w zasięgu świateł samochodu;
 • zawsze zachowaj ostrożność i nigdy nie idź drogą z założonymi słuchawkami na uszach, czy też rozmawiając przez telefon. Stosuj zasadę - Widzę i Słyszę. Przestrzegaj tego również wtedy, gdy przechodzisz przez przejście dla pieszych;
 • nie wchodź przed nadjeżdżający pojazd, pamiętaj, że śliska nawierzchnia powoduje, iż droga hamowania pojazdu wydłuża się;

Przypominamy, że zgodnie z art. 11. ustawy - Prawo o ruchu drogowym

1.Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

 

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

 • Odblaski
 • Policjant przekazuje odblask rowerzystce
 • Wyjaśnienie drogi hamowania
 • Emblemat Policji z Krosna Odrzańskiego- W tle przejście dla pieszych
 • Piesi w nocy z odblaskami
 • Policjant ruchu drogowego monitoruje pieszych