Aktualności

Lubuskie obchody Święta Policji

Data publikacji 17.07.2020

Polska Policja obchodzi w tym roku 101 rocznicę powstania oraz 95 rocznicę służby kobiet w policyjnej formacji. Wojewódzkie obchody Święta Policji to moment awansów i wyróżnień, ale przede wszystkim szczególny czas podziękowań dla lubuskich stróżów prawa za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu. To również okazja do wspomnienia i oddania honoru poległym policjantom, którzy w służbie drugiemu człowiekowi ponieśli najwyższą cenę.

Przypadająca w lipcu 101. rocznica powstania Policji Państwowej to szczególny czas w kalendarzu każdego funkcjonariusza Policji. Powołana na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku Policja Państwowa była formacją odpowiedzialną w największym stopniu za zapewnienie bezpieczeństwa w odradzającej się Polsce. Policjanci walczyli z przestępczością kryminalną, zapewniali porządek i poszanowanie prawa na ulicach miast – wszystko po to, aby obywatele II Rzeczpospolitej mieli przeświadczenie, że żyją w bezpiecznym i nowoczesnym państwie. W tym roku Święto Policji zbiega się z wyjątkowym jubileuszem 95. rocznicy powstania Policji kobiecej i służby kobiet w policyjnej formacji. Dzisiaj widok kobiety w policyjnym mundurze nie wzbudza nadzwyczajnego zainteresowania. Jednak 95 lat temu taki obraz na ulicach polskich miast z pewnością stanowił niemałą sensację i należał do rzadkości. Obecnie, w strukturach polskiej Policji służy około 15 tysięcy kobiet. Pracują w różnych pionach i na różnych stanowiskach, spełniając te same wymagania i zadania, co ich policyjni koledzy. W 2020 roku możemy powiedzieć, że żyjemy w innej epoce – historycznej, społecznej, technologicznej. Na przestrzeni ponad 100 lat zmieniło się wiele. Ale to, co codziennie przyświeca lubuskim stróżom prawa to wypełnianie roty policyjnego ślubowania. To poświęcenie i misja, polegająca na gotowości do pomocy każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje.

W piątek (17 lipca) w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu lubuskiego. Rozpoczęły się od jednego z najważniejszych momentów podczas każdego Święta Policji, mianowicie od wspomnienia funkcjonariuszy poległych na wschodzie oraz oddania honoru tym, którzy w służbie drugiemu człowiekowi ponieśli najwyższą cenę. Na gorzowskim cmentarzu pod pomnikiem „Krzyż Ofiar Katynia” zapalono znicze i złożono kwiaty, oddając hołd polskim funkcjonariuszom pomordowanym 80 lat temu. Następnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim upamiętniono lubuskich policjantów, którzy wypełniając słowa roty ślubowania, odeszli na wieczną służbę. Przypominajac ich nazwiska, składając kwiaty i zapalając znicze, oddano hołd ich bohaterstwu, lojalności i wierności policyjnej przysiędze. Uczczono również pamięć patrona lubuskiej Policji – aspiranta Policji Państwowej Alojzego Banacha, który został rozstrzelany wiosną 1940 roku w Twerze. Jego historia zawodowa i rodzinna, która splotła się z dziejami Ziemi Lubuskiej to świadectwo patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. Później w intencji policjantów i pracowników Policji odprawiona została msza święta, której przewodniczył Biskup Senior Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Paweł Socha.

O godzinie 12 rozpoczął się uroczysty apel. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jarosław Pasterski rozpoczął go, dziękując lubuskim policjantom za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu: (…) „Policjantki, Policjanci, pracownicy Policji! Dziękuję Wam za rok wytężonej służby i pracy. Bardzo cenię determinację, wysiłek i poświęcenie, jakie wkładacie w realizację swoich obowiązków. Bezpieczeństwo, na straży którego stoicie, jest jedną z najważniejszych wartości, jest filarem demokratycznego, niezależnego państwa. Życzę, aby ta ciężka praca przynosiła Wam społeczny szacunek i spełnienie zawodowych ambicji (…)”.

Za nieustającą gotowość do działania w trudnych okolicznościach związanych z pandemią koronawirusa lubuskim policjantom podziękował Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk w liście odczytanym przez insp. Jarosława Paserskiego: „(…) Niezmiernie doceniam odwagę i determinację, którą wykazujecie mimo wszechobecnej niepewności jutra i świadomości zagrożenia własnego zdrowia. Niewątpliwie w dużej mierze Wasza rzetelna służba i praca daje Polakom poczucie bezpieczeństwa, pomaga w przetrwaniu najtrudniejszych chwil i zasługuje na najwyższy szacunek (…)”.

W 101. rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej, lubuskim policjantom i pracownikom Policji zostały wręczone medale „Za długoletnią służbę” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaki „Zasłużony policjant” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mianowanych na wyższe stopnie służbowe zostało 691 lubuskich policjantów. Po nadaniu awansów oraz odznaczeń głos zabrał Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, który odczytał listy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego i Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, skierowane na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim do funkcjonariuszy garnizonu lubuskiego. Pan wicewojewoda również osobiście podziękował za służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców całego regionu.

 

Opracował: podkomisarz Maciej Kimet

foto: sierżant sztabowy Mateusz Sławek

 

 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie
 • Poczet sztandarowy Lubuskiej Policji
 • Księża koncelebrujący Mszę Świętą.
 • Pomnik Krzyż Ofiar Katynia.
 • Policjanci podczas złożenia wieńca.
 • Oddanie honoru pomordowanym funkcjonariuszom.
 • Warta honorowa przed tablicą upamiętniająca policjanta Policji Państwowej.
 • Złożenie wieńca.
 • Złożenie wieńca.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie
 • Uroczystość na patio
 • Złożenie wieńca.
 • Złożenie wieńca przez Wicewojewodę Lubuskiego, Wojciecha Perczaka.
 • Oddanie honoru poległym policjantom.
 • Złożenie wieńca.
 • Złożenie wieńca.
 • Pomnik ku czci poległych policjantów.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie
 • Poczet sztandarowy
 • Podniesienie flagi państwowej.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie
 • Policjanci podczas obchodów Święta Policji.
 • Medale dla wyróżnionych policjantów.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie gratuluje wyróżnionemu policjantowi.
 • Oddanie honorów przez kierownictwo
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie odznacza funkcjonariusza Straży Granicznej.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie odznacza Starostę Wschowskiego.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie przekazuje awans podinspektorowi Szymonowi Sędzikowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie gratuluje awansu policjantce.
 • Policjanci podczas Święta Policji.
 • Policjanci podczas Święta Policji.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie gratuluje wyróżnionemu policjantowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie gratuluje wyróżnionej policjantce.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.81 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 33.06 MB)

Powrót na górę strony