Oskarżyciele publiczni rywalizowali o tytuł najlepszego w Lubuskiem - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

Oskarżyciele publiczni rywalizowali o tytuł najlepszego w Lubuskiem

Data publikacji 09.10.2019

We wtorek (8 października) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbył się wojewódzki etap II. Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Spośród 12 funkcjonariuszy najlepsza okazała się mł. asp. Iwona Marciniszyn z Komisariatu Policji I w Gorzowie, która będzie reprezentować garnizon lubuski w finale krajowym.

Celem konkursu było przede wszystkim doskonalenie zawodowe związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych policjantów służby prewencyjnej, sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy pełniących funkcje oskarżyciela publicznego i wyłonienie najlepszego policjanta - oskarżyciela publicznego, który będzie reprezentował garnizon lubuski w zawodach szczebla centralnego. Bardzo ważnym zadaniem policjantów służb prewencyjnych jest zapobieganie i zwalczanie wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców. W tym zakresie policjanci mają do swej dyspozycji szereg środków prawnych. Jednym z nich jest prawo do złożenia wniosku o ukaranie, który stanowi podstawę wszczęcia postępowania przed sądem. Policja jest uprawniona wówczas do sprawowania funkcji oskarżenia poprzez udział jej przedstawiciela w charakterze oskarżyciela publicznego.

Etap powiatowy konkursu polegał na przeprowadzeniu zawodów na szczeblu komend miejskich i powiatowych celem wyłonienia po jednym policjancie danej jednostki do udziału w etapie wojewódzki. Obejmował jedną konkurencję polegającą na rozwiązaniu testu wiedzy opracowanego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie składającego się z 40 pytań. W wojewódzkim etapie konkursu udział wzięło 12 funkcjonariuszy z komend powiatowych i miejskich. Finał konkursu składa się z dwóch konkurencji: testu wiedzy dotyczącego w szczególności znajomości ustaw: kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, prawa o ruchu drogowym oraz testu z umiejętności rozwiązywania kazusów z materialnego prawa wykroczeń.

Konkurs zwyciężyła mł. asp. Iwona Marciniszyn z Komisariatu Policji I w Gorzowie Wlkp. Drugie miejsce zajęła mł. asp. Aleksandra Jędrkowiak z KPP w Świebodzinie, natomiast miejsca trzecie zajęły ex aequo: mł. asp. Daria Andrejczuk z KPP w Słubicach i st. sierż. Marta Kobelak z KPP w Strzelcach Kraj.

Mł. asp. Iwona Marciniszyn będzie reprezentować województwo lubuskie w finale II. Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych, który będzie rozgrywany w dniach 18-19 listopada 2019 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 

Źródło: Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.

 • uczestnicy konkursu i komisja
 • uczestnicy konkursu
 • wręczenie nagród
 • rozwiązywanie testu
 • komisja konkursu
 • uczestniczki konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • inspektor Tomasz Kłosowski
 • wręczenie nagród
 • uczestniczki konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • wręczenie nagród