Aktualności

Oskarżyciele publiczni rywalizowali o tytuł najlepszego w Lubuskiem

Data publikacji 09.10.2019

We wtorek (8 października) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbył się wojewódzki etap 2. Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Spośród 12 funkcjonariuszy najlepsza okazała się młodszy aspirant Iwona Marciniszyn z Komisariatu Policji Pierwszego w Gorzowie, która będzie reprezentować garnizon lubuski w finale krajowym.

Celem konkursu było przede wszystkim doskonalenie zawodowe związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych policjantów służby prewencyjnej, sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy pełniących funkcje oskarżyciela publicznego i wyłonienie najlepszego policjanta - oskarżyciela publicznego, który będzie reprezentował garnizon lubuski w zawodach szczebla centralnego. Bardzo ważnym zadaniem policjantów służb prewencyjnych jest zapobieganie i zwalczanie wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców. W tym zakresie policjanci mają do swej dyspozycji szereg środków prawnych. Jednym z nich jest prawo do złożenia wniosku o ukaranie, który stanowi podstawę wszczęcia postępowania przed sądem. Policja jest uprawniona wówczas do sprawowania funkcji oskarżenia poprzez udział jej przedstawiciela w charakterze oskarżyciela publicznego.

Etap powiatowy konkursu polegał na przeprowadzeniu zawodów na szczeblu komend miejskich i powiatowych celem wyłonienia po jednym policjancie danej jednostki do udziału w etapie wojewódzki. Obejmował jedną konkurencję polegającą na rozwiązaniu testu wiedzy opracowanego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie składającego się z 40 pytań. W wojewódzkim etapie konkursu udział wzięło 12 funkcjonariuszy z komend powiatowych i miejskich. Finał konkursu składa się z dwóch konkurencji: testu wiedzy dotyczącego w szczególności znajomości ustaw: kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, prawa o ruchu drogowym oraz testu z umiejętności rozwiązywania kazusów z materialnego prawa wykroczeń.

Konkurs zwyciężyła młodszy aspirant Iwona Marciniszyn z Komisariatu Policji Pierwszego w Gorzowie. Drugie miejsce zajęła młodszy aspirant Aleksandra Jędrkowiak ze Świebodzina, natomiast miejsca trzecie zajęły ex aequo: młodszy aspirant Daria Andrejczuk ze Słubic i starszy sierżant Marta Kobelak ze Strzelec Krajeńskich.

Młodszy aspirant Iwona Marciniszyn będzie reprezentować województwo lubuskie w finale 2. Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych, który będzie rozgrywany w dniach 18-19 listopada 2019 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 

Źródło: Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wielkopolskim

 • uczestnicy konkursu i komisja
 • uczestnicy konkursu
 • wręczenie nagród
 • rozwiązywanie testu
 • komisja konkursu
 • uczestniczki konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • inspektor Tomasz Kłosowski
 • wręczenie nagród
 • uczestniczki konkursu
 • uczestnicy konkursu
 • wręczenie nagród
Powrót na górę strony