Lubuska Policja otrzymała narkotesty - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

Lubuska Policja otrzymała narkotesty

Data publikacji 31.05.2019

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, mł. insp. Bogdan Piotrowski otrzymał od Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Jakuba Piosika narkotesty. Głównym celem tej inicjatywy jest walka z osobami stwarzającymi zagrożenie na drogach po spożywaniu środków odurzających. 138 takich urządzeń trafi do jednostek terenowych, gdzie będą wykorzystywane przez policjantów.

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach to nie tylko jedno z głównych zadań postawionych przed Policją, ale również najczęstszy postulat zgłaszany przez mieszkańców podczas debat społecznych. Aby działania mundurowych w tym zakresie były skuteczne i profesjonalne, niezbędne jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu. Takim są bez wątpienia narkotesty, dzięki który możliwe jest sprawdzenie, czy kierujący autem znajduje się pod działaniem środków psychoaktywnych.

W piątek (31 maja) w siedzibie lubuskiej Policji Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Jakub Piosik przekazał na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., mł. insp. Bogdana Piotrowskiego narkotesty. Podobnie jak w latach poprzednich Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wspiera lubuskich policjantów w zapewnianiu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki takiemu wsparciu, lubuscy stróże prawa mogą dokonywać na drogach częstszych kontroli kierowców pod kątem zażywania narkotyków. Tacy kierowcy stanowią na drogach śmiertelne niebezpieczeństwo. Dlatego istotne jest, aby osoby te z ruchu były skutecznie eliminowane.

 

Opracował: podkom. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

 

  • Uroczyste przekazanie narkotestów - od lewej Jakub Piosik, mł. insp. Bogdan Piotrowski.
  • Uroczyste przekazanie narkotestów - od lewej Jakub Piosik, mł. insp. Bogdan Piotrowski.
  • Przekazany lubuskim policjantom narkotest.
  • Uroczyste przekazanie narkotestów - od lewej Jakub Piosik, mł. insp. Bogdan Piotrowski.
  • Narkotesty przekazane lubuskim policjantom.