Sprzedali alkohol 14-latce. W organizmie miała 0,7 promila - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

Sprzedali alkohol 14-latce. W organizmie miała 0,7 promila

Data publikacji 04.03.2019

Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletni, pamiętać muszą o tym zarówno sprzedający, jak również kierownicy zakładów handlowych. Za przestępstwo określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości odpowie ekspedientka, która sprzedała 14 -latce alkohol. Grozi za to grzywna.

W piątek ( 01.03) dyżurny żarskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie o sprzedaży alkoholu nieletniej. O sprawie poinformowała matka 14-latki. Córka zgłaszającej zakupiła alkohol w jednym z żarskich sklepów. Ekspedientka dokonując sprzedaży nie zapytała dziewczyny o wiek. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości nieletniej okazało się, że ma ona blisko 0,74 promila. W tej sytuacji 41-letnia pracownica sklepu musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. W celu eliminowania tego typu przypadków, policjanci z przedstawicielami Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie dokonują kontroli w placówkach w, których odbywa się sprzedaż napojów alkoholowych. Mundurowi podczas spotkań w szkołach poruszają również tematy uzależnień oraz późniejszych konsekwencji związanych ze spożywaniem alkoholu. Często młodzi ludzie będąc w stanie nietrzeźwości szybciej wchodzą w konflikt z prawem. Każdy właściciel, kierownik oraz ekspedientka w placówce handlowej, w której sprzedawany jest alkohol musi postępować zgodnie z prawem i być szczególnie wyczulonym na klientów dokonujących zakupu tego typu towaru.

Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, jak również osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający alkohol uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek.

 

Przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówią o tym , że:

Art. 15 Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1.osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,

2.osobom do lat 18, (…).

art. 43 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

2.Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.

3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

 

kom. Aneta Berestecka

oficer prasowy KPP w Żarach