Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo? - NOŚ ODBLASKI! - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KPP Krosno Odrzańskie

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo? - NOŚ ODBLASKI!

Data publikacji 22.11.2018

Policjanci z powiatu krośnieńskiego zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, szczególną uwagę przywiązują do bezpieczeństwa pieszych. Podczas prowadzonych kontroli sprawdzają przestrzeganie przez mieszkańców przepisów dotyczących ruchu pieszych poza terenem zabudowanym, rozdają odblaski oraz przypominają o konieczności ich noszenia. Pamiętaj, mając odblask jesteś widoczny dla kierowcy nawet z odległości 150 metrów.

Okres jesienno-zimowy, to czas w którym szybko zapada zmrok, do tego dochodzą jeszcze zmienne warunki atmosferyczne, który znacznie utrudniają widoczność. Niestety wielu pieszych nie dba o swoje bezpieczeństwo i nie wyposaża się w kamizelki czy też inne elementy odblaskowe, które powodują, że stajemy się bardziej widoczni dla kierowców. Pamiętajmy, że to iż my widzimy światła nadjeżdżającego samochodu nie jest tożsame z tym, że jesteśmy widoczni dla kierowcy. Czasami może być już za późno na jakąkolwiek reakcję i wówczas dochodzi do tragedii. W tym szczególnym okresie, to właśnie piesi są grupą osób, na którą uwagę zwracają policjanci. Funkcjonariusze podczas prowadzonych kontroli sprawdzają czy osoby poruszające się poza terenem zabudowanym idą właściwością stroną jezdni, a także czy po zmierzchu używają w sposób widoczny dla innych elementy odblaskowe. Mundurowi realizując te zadania duży nacisk kładą na to by niechronieni uczestnicy ruchu drogowego wypracowali w sobie nawyk noszenia odblasków. W tym celu wręczają pieszym opaski odblaskowe oraz przypominają o obowiązku ich noszenie po zmierzchu poza terenem zabudowanym. Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 30 metrów. Natomiast mając na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i noś odblaski!

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 11 Prawo o ruchu drogowym:

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

 

Źródło: asp. szt. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Ładowanie odtwarzacza...