Aktualności

Pielęgnujemy historię i patriotyzm

Data publikacji 05.04.2018

5 kwietnia w sali narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyły się pierwsze na terenie województwa lubuskiego warsztaty historyczno-patriotyczne pn. „OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje”. Tematem przewodnim spotkania było przybliżenie etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej, przedstawienie zagadnień związanych z historią dotyczącą Zbrodni Katyńskiej, a także przypomnienie fundamentalnych wartości, na których opiera się sens istnienia i działania policyjnej formacji.

Warsztaty otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., Pan insp. Jarosław Janiak, który przywitał ich uczestników oraz wprowadził w tematykę spotkania,  przedstawiając jego cel i założenia. Podkreślił, że w myśl łacińskiej sentencji, która mówi, że „historia jest nauczycielką życia” nie można zrozumieć pełnego sensu istnienia policyjnej formacji bez poznania jej początków, bez poznania pięknej historii powstania i działania Policji Państwowej.

W pierwszej części spotkania Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi, Pan Jarosław Olbrychowski w prezentacji pt. „OKM 1940 – etos Policji Państwowej, a Zbrodnia Katyńska” przybliżył uczestnikom warsztatów trzy miejsca związane z tragiczną historią funkcjonariuszy Policji Państwowej, tj. Ostaszków, Kalinin i Miednoje oraz nawiązał do etosu służby przedwojennych policjantów. Zaprezentował również unikalne zdjęcia i informacje dotyczące Zbrodni Katyńskiej. Kończąc swoje wystąpienie, wręczył Komendantowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp., insp. Jarosławowi Janiakowi certyfikat potwierdzający tytuł ambasadora OKM 1940.

W kolejnej części warsztatów Pan sierż. szt. Karol Woldan z Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji zaprezentował replikę munduru funkcjonariusza Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej, precyzyjne opisując poszczególne elementy umundurowania przedwojennych policjantów oraz ich znaczenie.

Spotkanie podsumował i zakończył Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., Pana insp. Jarosław Janiak wręczając okolicznościowe podziękowania prelegentom. Warsztaty pn. „OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje” odbywają się w wielu jednostkach polskiej Policji i realizowane są w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjno-historycznego pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji oraz patronatem medialnym miesięcznika „Policja 997”.

 

foto: nadkom. Marcin Maludy

tekst: post. Przemysław Adamik

Powrót na górę strony