Przepisowo znaczy bezpiecznie – przejazdy kolejowe pod okiem lubuskich policjantów - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

Przepisowo znaczy bezpiecznie – przejazdy kolejowe pod okiem lubuskich policjantów

Data publikacji 05.03.2018

Do wypadków na przejazdach kolejowych nie dochodzi często, jednak jak już zaistnieją, zawsze pociągają za sobą ofiary. Pieszy czy kierowcy w starciu z pociągiem nie mają żadnych szans. Dlatego też, lubuscy policjanci włączają się w ogólnopolskie działania „Bezpieczny przejazd kolejowy” i wspólnie z pracownikami Służby Ochrony Kolei dbają o bezpieczeństwo w rejonach torowisk.

Niemal kilometr potrzebuje maszynista, aby zatrzymać rozpędzony do 100 km/h skład. Ciężar pociągu powoduje, że prowadzący go maszynista nie jest w stanie opanować tej masy żelaza w czasie, który pozwoli uniknąć kolizji. Stąd główny ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo na styku samochód-pociąg leży po stronie kierujących samochodami. W poniedziałek (5 marca) od rana w całej Polsce trwają policyjne działania „Bezpieczny przejazd kolejowy”. Policjanci wraz pracownikami Służby Ochrony Kolei przypominają kierowcom i pieszym o obowiązujących przepisach oraz dbają o bezpieczeństwo w rejonach strzeżonych i niestrzeżonych przejazdów kolejowych. A jest o co dbać. W samym 2017 roku na przejazdach strzeżonych i niestrzeżonych w Polsce doszło do 206 wypadków z pojazdami i pieszymi, w których zginęło 47 osób. W województwie lubuskim w okresie od 2015 do 2017 roku wypadków tych było 7, zginęły w nich 2 osoby a 9 zostało rannych.

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przed i na przejazdach kolejowych:

art. 28 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

 

 

Źródło: kom. Artur Chorąży

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gorzowie Wlkp.

Foto/Video: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.37 MB)