Aktualności

KPP Strzelce Krajeńskie

Bliżej mieszkańców, lepiej poznajemy ich problemy - Debata w przywróconym posterunku w Dobiegniewie

Data publikacji 24.11.2017

W przywróconym w zeszłym roku Posterunku Policji w Dobiegniewie odbyła się debata społeczna, której tematem było ,,Bezpieczeństwo seniorów”. W spotkaniu udział wzięło blisko 30 uczestników, którzy aktywnie debatowali o stanie bezpieczeństwa osób starszych. Tak duża liczba uczestników świadczy, że przywrócenie Posterunku Policji w Dobiegniewie było bardzo potrzebne.

Jesteśmy bliżej mieszkańców dlatego lepiej poznajemy ich problemy. Wszystko dzięki przywróconemu w ubiegłym roku Posterunku Policji w Dobiegniewie. Wybór miejsca debaty nie był przypadkowy. Dzięki temu, że policjanci są na miejscu, mają swoją siedzibę w Dobiegniewie są w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Służą do tego m.in. spotkania policjantów z lokalną społecznością organizowane w formie debat społecznych. W czwartek (23 listopada) w przywróconym w lipcu zeszłego roku Posterunku Policji w Dobiegniewie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu seniorów w gminie Dobiegniew. Blisko 30 seniorów rozmawiało z policjantami o aktualnym stanie bezpieczeństwa osób starszych w ich gminie. Nawiązano również do postulatów, które seniorzy wcześniej zgłaszali policjantom. Szef strzeleckich policjantów mł. insp. Tomasz Zgirski przywitał zebranych gości oraz przedstawił strukturę strzeleckiej komendy. Następnie głos zabrał gospodarz czwartkowej debaty Kierownik Posterunku Policji w Dobiegniewie mł. asp. Zbigniew Ignasiak, który przedstawił seniorom ogólne informacje o lokalnej Policji. Najważniejszym punktem jego wystąpienia było zaprezentowanie dzielnicowych gminy Dobiegniew,  z których pomocy często korzystają osoby starsze. Dodatkowo kierownik posterunku ostrzegł seniorów o oszustwach ,,na wnuczka”, na które są oni szczególnie narażeni. Ważnym elementem debaty było zaprezentowanie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda”.  W debacie wzięła udział również kom. Justyna Ławreszuk z Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. Debata była okazją do omówienia zasad bezpiecznego korzystania z drogi, oraz przypominania, jak ważne jest korzystanie przez pieszych z odblasków, szczególnie w aktualnej porze roku. Po wystąpieniu policjantów, głos zabrali seniorzy, którzy przedstawili kilka uwag na temat stanu ich bezpieczeństwa. Mundurowi wysłuchali uważnie zgłoszonych postulatów, które zostaną wykorzystane podczas planowania kolejnych działań. Tak duża liczba uczestników debaty świadczy, iż przywrócenie Posterunku Policji w Dobiegniewie było bardzo potrzebne. Zebrani goście mieli możliwość bliższego spotkania z policjantami we własnej gminie. Debata zakończyła się niespodzianką jaką przygotowali policjanci. Zebrani seniorzy otrzymali odblaski, które z pewnością zwiększą ich poziom bezpieczeństwa.

 

Źródło: sierż. szt. Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj.