Klasa policyjna pierwszym krokiem do służby w Policji - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KMP Zielona Góra

Klasa policyjna pierwszym krokiem do służby w Policji

Data publikacji 23.11.2017

Uczniowie pierwszej klasy o profilu policyjno-prawnym w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku złożyli uroczyste ślubowanie. Na apelu obecny był Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze podinsp. Marcin Sapun, który wręczył nowym kadetom pagony klasy mundurowej. Być może wśród tej młodzieży, będą osoby, które za kilka lat zwiążą się z policyjnym mundurem, czuwając nad bezpieczeństwem obywateli.

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze od siedmiu lat współpracuje z Liceum Ogólnokształcącym im. Grota Roweckiego w Czerwieńsku. W 2010 roku zostało podpisane Porozumienie w sprawie współpracy w obszarze edukacji i rozwijania zainteresowań problematyką porządku i bezpieczeństwa publicznego wśród uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku o profilu policyjnym. W liceum w Czerwieńsku utworzone są także klasy o profilu wojskowym i strażackim. Klasy policyjne realizują wprowadzony w formie innowacji pedagogicznej program nauczania „Bezpieczeństwo i porządek publiczny z modułem przedmiotów policyjno-prawnych”. Opiekunem klas policyjnych od kilku lat jest mł. insp. w stanie spoczynku Piotr Puchała. Mundurowi uczniowie bardzo często biorą udział w działaniach prewencyjnych prowadzonych w naszej jednostce oraz chętnie włączają się w społeczne akcje.

W ubiegłym tygodniu 31 uczniów I klasy o profilu policyjnym złożyło uroczyste ślubowanie. Ceremonia miała miejsce na apelu zorganizowanym w centrum miejscowości przed budynkiem Urzędu Gminy Czerwieńsk. Na ślubowanie zaproszony został także Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze. Kierownictwo zielonogórskiej jednostki reprezentował Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze podinsp. Marcin Sapun, który wręczył pierwszoklasistom symboliczne pagony kadetów klasy mundurowej.

 

Źródło: podinsp. Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze