Aktualności

Bezpieczeństwo i ochrona przyrody - wspólne służby policjantów i strażników leśnych

Data publikacji 30.10.2017

Dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Gorzowie Wlkp. oraz Straż Leśna Nadleśnictwa Kłodawa prowadzą wspólne działania, mające na celu zapobieganie nielegalnej wycince i kradzieżom drzewa z lasu. Pod czujnym okiem mundurowych znajdą się również krzewy, które wykorzystywane w okresie Wszystkich Świętych na stroiki na grób, które nie zawsze pozyskiwane są legalnie.

Dzielnicowi wraz ze strażnikami leśnymi systematycznie spotykają się podczas wspólnych służb na terenach leśnych. Celem współpracy jest poprawa bezpieczeństwa oraz zwalczanie przypadków łamania prawa dokonywanego na terenie lasów, takich jak kradzież drewna, szkodnictwo leśnego oraz kłusownictwo. Policjanci oraz strażnicy dbają również o to, aby działania ludzi nie niszczyły cennych darów natury, których odbudowa trwać może dziesiątki, a nawet setki lat. W okresie Wszystkich Świętych szczególnie pożądanym towarem są gałęzie i krzewy, z których robione są stroiki na groby, a ich pozyskanie nie zawsze okazuje się legalne. O tym które drzewa, czy gałęzie można usunąć decydują leśniczy, którzy maja wiedzę i doświadczenie w zakresie gospodarki leśnej To wszystko sprawia, że tereny leśne stale patrolowane są przez stróżów prawa. Policjanci zwracają także uwagę na osoby, które naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi. Zgodnie z art. 161 Kodeksu wykroczeń: „kto nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”.

Do wspólnych służb wykorzystywane są pojazdy policyjne i samochody terenowe nadleśnictwa. W piątek (27 października) teren lasów dodatkowo patrolowali strażnicy i podleśniczy na koniach. Taki środek transportu w lesie sprawdza się zdecydowanie lepiej niż samochód, którym można poruszać się jedynie po drogach leśnych, tym samym ograniczając możliwości szybkiej interwencji. Ponadto tereny leśne objęte są monitoringiem wizyjnym, a zgromadzony materiał filmowy może stanowić dowód w postępowaniach.

 

Źródło: podkom. Kinga Nagórka

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.

 

Powrót na górę strony