Aktualności

Policja holenderska w lubuskiem

Data publikacji 12.09.2017

Po raz kolejny lubuska Policja odpowiedziała na zaproszenie Komendy Głównej Policji do realizacji wspólnego Projektu z Policją holenderską i Lubuską Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze pn. Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii”.

11 i 12 września 2017 r. policjantki z Holandii spotkały się z uczniami Ochotniczych Hufców Pracy, pracownikami OHP i policjantami – specjalistami ds. profilaktyki społecznej i funkcjonariuszami służb kryminalnych jednostek terenowych Policji woj. lubuskiego. Spotkania z młodzieżą miały wymiar teoretyczny i praktyczny. Holenderskie funkcjonariuszki przybliżyły młodzieży główne zagrożenia związane z przebywaniem na terenie Holandii z naciskiem na kwestie związane podejmowaniem tam pracy. W trakcie wykładu pojawiły się informacje dot. pomocy w sytuacjach, kiedy polskiemu obywatelowi grozi niebezpieczeństwo w Holandii.

Zajęcia dla dorosłych skupione były przede wszystkim na wymianie doświadczeń i przekazaniu ważnych informacji dot. zatrzymań nieuczciwych właścicieli agencji pracy i pomocy ofiarom handlu ludźmi w Holandii. Spotkania w ramach Projektu odbyły się w siedzibach OHP w Zielonej Górze i Wiechlicach. Lubuską policją wspomogła w organizacji przedsięwzięcia Lubuska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze.

 

Opracował: Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.

Powrót na górę strony