Aktualności

Debata społeczna z gorzowską Policją

Data publikacji 13.06.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ!”- to hasło przewodnie zorganizowanej przez Komendanta gorzowskiej Policji debaty społecznej, która odbyła się 12 czerwca br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji, podczas której poruszone zostały między innymi tematy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

W poniedziałkowej debacie, oprócz kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz jednostek podległych, uczestniczyli Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa, Wójt Gminy Lubiszyn Pan Artur Terlecki, Komendant Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp. Pan Andrzej Jasiński ,rzecznik  Starosty Powiatowego w Gorzowie Wlkp. Pan Wiesław Ciepiela oraz przedstawiciele Urzędów Miast i Gmin z terenu Powiatu Gorzowskiego, jak również z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Swoją obecność na debacie zaznaczyli również dyrektorzy, pedagodzy oraz nauczyciele szkół z terenu miasta i powiatu, którzy aktywnie włączyli się do dyskusji, jaka powstała po oficjalnej części spotkania.

Tuż po rozpoczęciu debaty, gospodarz spotkania insp. Stanisław Panek, przedstawił wszystkim zgromadzonym jednostkę, którą kieruje oraz nowe narzędzia komunikacji, takie jak Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikację mobilną Moja Komenda. Każdy mógł zapoznać się ze sposobem funkcjonowania tych udogodnień, umożliwiających szybkie informowanie o zagrożeniach oraz sprawne odszukanie dzielnicowego i nawiązanie z nim kontaktu. Komendant podkreślał zalety mapy zagrożeń, która została stworzona z myślą o aktywizacji społeczności lokalnej w budowaniu bezpieczeństwa lokalnego oraz rzetelnego i czytelnego zidentyfikowania i przedstawienia skali i rodzaju występujących zagrożeń. W dalszej części spotkania I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., nadkomisarz Wiesław Adamski, omówił działania, jakie podejmowane są w obszarze służby dzielnicowego, który jako osoba pierwszego kontaktu ma za zadanie kształtować procesy komunikowania się z mieszkańcami. Zastępca Komendanta podkreślał, że dzielnicowy w społeczności lokalnej odgrywa niezwykle ważną rolę, dlatego tak ważne jest tworzenie nowych rozwiązań służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. W części prelekcyjnej spotkania, jako ostatnia głos zabrała Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, mł. asp. Agata Kądziołka- Świderska, prezentując działania gorzowskiej jednostki w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zbliżających się wielkimi krokami wakacji. Omawiając program działań „Bezpieczne Wakacje 2017”, wśród wielu podejmowanych przedsięwzięć, podkreślała te, które zainicjowała gorzowska komenda, a więc miedzy innymi konkursy i festyny promujące bezpieczeństwo w szerokim zakresie.

Wszystkie powyższe informacje stały się podłożem do ciekawej dyskusji, tę zaś moderował rzecznik prasowy lubuskiej Policji kom. Marcin Maludy. Uczestnicy zadawali szereg pytań związanych między innymi z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jej zalety podkreślił Komendant Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp., wyjaśniając, że narzędzie to jest przydatną platformą wymiany informacji ułatwiającym nie tylko policji dotarcie tam, gdzie społeczeństwo tego oczekuje.  W tej części debaty nie zabrakło słów podziękowań w kierunku gorzowskich policjantów, przed wszystkim za ogromny wkład w pracę profilaktyczną z dziećmi i młodzieżą. Za zaangażowanie oraz codzienną gotowość do wspierania szkół w procesie wychowania podziękowała Pani Ewa Rawa, podkreślając jak ważna jest współpraca. Słowa podziękowań padły także z ust Wójta Gminy Lubiszyn, który zwrócił uwagę na potrzebę rozszerzenia działań o pracę z rodzicami osób małoletnich. Na zakończenie insp. Stanisław Panek podziękował wszystkim za udział w spotkaniu, wyrażając nadzieję na dalszy dobry dialog.

 

Opracowała: mł. asp. Kinga Nagórka

KMP w Gorzowie Wlkp.

foto: st. sierż. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Powrót na górę strony