Aktualności

Terroryści zaatakowali szkołę – ćwiczenia Policji

Data publikacji 19.05.2017

„Dwaj uzbrojeni terroryści zaatakowali Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku, zastrzelili kilkoro uczniów i wzięli zakładników. Po kilku godzinach policyjni Antyterroryści odbili uwięzionych uczniów, a podczas szturmu zastrzelili napastników” – to główne założenie ćwiczeń, które przeprowadzili zielonogórscy policjanci, aby w warunkach bezpiecznych sprawdzić współdziałanie służb, skorygować ewentualne błędy i dopracować procedury reakcji w razie zaistniałej sytuacji.

Przechodzący w rejonie Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku mężczyzna zauważył podjeżdżający pod szkołę pojazd z zamaskowanymi mężczyznami, którzy z bronią maszynową przed jego wejściem otworzyli ogień, a następnie udali się do budynku szkoły strzelając w kierunku znajdujących się w szkole uczniów. O powyższym zdarzeniu natychmiast telefonicznie powiadamia Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji. Do dyżurnego dzwoni także jedna z uczennic uwięziona przez terrorystów w szkole i opowiada o wtargnięciu uzbrojonych napastników, którzy strzelają do uczniów. Dyżurny KMP natychmiast kieruje na miejsce znajdujących się w trakcie obchodu w Czerwieńsku dzielnicowych z KP II oraz inne dostępne patrole celem potwierdzenia informacji o zdarzeniu. Po przyjeździe na miejsce patrol dzielnicowych przy wsparciu patrolu Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego potwierdzają dyżurnemu, że słyszą dobiegające ze szkoły strzały i informują, że udająsię do środka prosząc jednocześnie o wsparcie innych załóg. Poinformowany o zdarzeniu Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej o charakterze terrorystycznym zarządza rozpoczęcie akcji policyjnej. Jednocześnie do działań skierowane zostają:Nieetatowa Grupa Realizacyjna KMP w Zielonej Górze i Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji z Komendy Wojewódzkiej Policjiw Gorzowie Wlkp. Ponadto na miejsce przyjeżdżają funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i ratownik medyczny z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku oraz funkcjonariusz Straży Gminnej. Po przeprowadzeniu analizy wszystkich zebranych informacji na czas prowadzenia działań ewakuowane zostają osoby z sąsiadujących zabudowań, a okolice szkoły zostają zablokowane przez policyjne radiowozy, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym.  Z przekazanych przez osoby, które ewakuowały się ze szkoły informacji wynika,  że na piętrze wciąż znajdują się uczniowie i personel szkoły. W związku z bezpośrednim zagrożeniem ich życia i zdrowia podjęta zostaje decyzjao natychmiastowym wprowadzeniu do działań NGR – u wspólnie z SPAP celem unieszkodliwienia napastników.  W wyniku interwencji NGR – u i SPAP napastnicy zostają zastrzeleni, a uczniowie i nauczyciele uwolnieni, natomiast osobom rannym udzielono pomocy medycznej. Ćwiczenia te zostały zaplanowane już kilka tygodni wcześniej i miały na celu doskonalenie umiejętności praktycznych funkcjonariuszy zaangażowanych w ćwiczenie, sprawdzenie realności założeń przyjętych w dokumentach planistycznych, jak również umiejętności organizacyjnych i merytorycznych osób funkcyjnych oraz policjantów biorących udział w ćwiczeniu. Jednym z celów było także sprawdzenie organizacji pracy sztabu dla dowodzących akcją, doskonalenieprocesu zbierania, przetwarzania i obiegu informacji,doskonalenie umiejętności oceny sytuacji i wyciągania trafnych wniosków, a także sprawdzenie umiejętności praktycznych osób biorących udział w ćwiczeniu, jak również posiadanej wiedzy teoretycznej funkcjonariuszy biorącychw nim udział. Jednak najważniejszym zadaniem przeprowadzonych ćwiczeń było określenie i skorygowanie ewentualnych błędów oraz wypracowanie nowych rozwiązań systemowych zmierzających do poprawy skuteczności podejmowanych przez Policję działań w razie zaistnienia takiej lub podobnej sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia zakończyły się naradą podsumowującą ich przebieg. Przedstawiciele wszystkich podmiotów biorących udział w ćwiczeniach, którzy jednocześnie przez cały czas byli obserwatorami,  wyrazili swoje uwagi, spostrzeżenia, mówili także o tym co powinni poprawić w działaniu podległych im służb. Ponadto dowódca grupy szturmowej zwrócił uwagę na różne elementy taktyki działania, które w przyszłości mogą mieć decydujący wpływ na przebieg akcji oraz bezpieczeństwo zarówno policjantów jak i zakładników. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń uznali je za niezwykle udane, ponieważ w warunkach symulowanych, bezpiecznych przekonali się gdzie popełniają błędy. Nauczyciele i uczniowie liceum dowiedzieli się jak powinna wyglądać ich reakcja na podobne zdarzenia, a następnie współdziałanie i powiadomienie policji, a później ewakuacja. Policjanci przećwiczyli szybkie zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych, organizację na miejscu sztabu dowodzenia, a także współdziałanie z innymi służbami w tym z grupą szturmową. Ważną informacją były także przekazane prze dowódcę grupy szturmowej uwagi co należy przygotować, aby ułatwić zadanie policjantom specjalizującym się w unieszkodliwianiu terrorystów. Oczywiście podczas ćwiczeń pojawiło się wiele błędów, ale z pewnością wszyscy biorący w nich udział wyciągnęli wnioski na przyszłość i w razie zaistnienia podobnej sytuacji, dzięki przeprowadzonej symulacji, będą mogli ich uniknąć.

*  Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku prowadzi klasy o profilach policyjnym, wojskowym i strażackim, a ponadto już od wielu lat współpracuje z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze. Zielonogórscy policjanci zapraszani są do prowadzenia różnych zajęć tematycznych z uczniami klasy o profilu policyjnym, a ich stałym nauczycielem jest emerytowany policjant, były Zastępca Komendant Miejskiego Policji w Zielonej Górze mł. insp. w st. spocz. Piotr Puchała. Dlatego też planując przeprowadzenie ćwiczeń, policjanci zwrócili się z prośbą do dyrektora placówki, który od początku bardzo entuzjastycznie przyjął propozycję i z wielkim zaangażowaniem, zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów, włączył się w ich realizację. Uczniowie angażując się w ćwiczenia, pod nadzorem nauczycieli, samodzielnie wykonali charakteryzację dla siebie – imitacje ran i postrzałów.

* Ćwiczenia zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem 963 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 lipca 2010 w sprawie metod i form przygotowania oraz prowadzenia krajowych i międzynarodowych ćwiczeń sztabowych w Policji.

 

Źródło: nadkom. Małgorzata Stanisławska

KMP w Zielonej Górze

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.37 MB)

Powrót na górę strony