Aktualności

Policjanci kontrolowali przewóz materiałów niebezpiecznych

Data publikacji 29.03.2017

Policjanci ruchu drogowego z zielonogórskiej komendy miejskiej prowadzili działania „ADR przewóz materiałów niebezpiecznych”, podczas których kontrolowali kierujących przewożących niebezpieczne substancje. Mundurowi sprawdzali zgodność przewożonych materiałów z dokumentacją i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierujących takimi pojazdami. Policjantom podczas działań towarzyszyli strażacy i funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego.

Podczas działań policjanci mieli za zadanie sprawdzanie czy kierujący nie przekraczają dozwolonej prędkości oraz nie wykonują nieprawidłowych manewrów wyprzedzania, wymijania czy omijania lub też nieprawidłowego włączania się do ruchu. Policjanci sprawdzali także stan techniczny pojazdów, wymagane wyposażenie i zgodność przewożonego towaru z dokumentacją. Ponadto podczas kontroli kierujący byli poddawani badaniu stanu trzeźwości. Po każdej kontroli policjanci sporządzali stosowny protokół pokontrolny.

Umowa ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, przez Polskę Umowa ADR została ratyfikowana w 1975 r. „Materiały niebezpieczne” to te materiały, których przewóz jest albo zabroniony, lub dopuszczony jedynie na warunkach określonych przepisami.

Celem przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód. Stworzenie przepisów pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecznych i dało wyraźne wytyczne jak należy to wykonywać. Przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych pozwalają aby wykonywane przewozy były bezpieczne przy zachowaniu i poszanowaniu norm w nich zawartych. Podczas działań policjanci zatrzymali jeden dowód rejestracyjny za stan techniczny pojazdu.


 

Źródło: nadkom. Małgorzata Stanisławska

KMP w Zielonej Górze

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.83 MB)

Powrót na górę strony