Aktualności

Policja bliżej społeczeństwa – kolejne Posterunki Policji służą mieszkańcom

Data publikacji 16.03.2017

W Przytocznej i Zbąszynku reaktywowano i uroczyście otwarto Posterunki Policji, które będą służyć społeczeństwu. Potrzebę ponownego ich funkcjonowania zgłaszali mieszkańcy gmin podczas licznych konsultacji społecznych. Uroczystości odbyły się w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak. To społeczność lokalna jest największym beneficjentem tych przedsięwzięć, która w miejscu swego zamieszkania ma czuć się bezpieczna.

Wnioski zgłaszane podczas debat oraz konsultacji społecznych zdecydowanie wskazywały na potrzebę reaktywacji Posterunków Policji w gminie Przytoczna i Zbąszynek. Codzienny kontakt z policjantami pozwoli im zasięgnąć rady w problematycznych sytuacjach, zgłosić swe uwagi i rozterki oraz podnieść poziom bezpieczeństwa oraz jego poczucia. W czwartek (16 marca) nastąpiła oficjalna reaktywacja dwóch Posterunków Policji. Pierwszy z nich został przywrócony o godzinie 9:00 w Zbąszynku, gdzie do dyspozycji mieszkańców jest siedmiu policjantów. W Przytocznej uroczyste otwarcie Posterunku Policji odbyło się o godzinie 11:00. Tu służbę pełnić będzie pięciu funkcjonariuszy. Koszt przywrócenia Posterunków Policji to blisko 63 tys. zł. w Zbąszynku oraz około 120 tys. zł. w Przytocznej.

W uroczystościach przywrócenia kolejnych jednostek Policji w garnizonie lubuskim uczestniczyli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jarosław Janiak, przedstawiciele lokalnych samorządów m.in. Wójt Gminy Przytoczna Pan Bartłomiej Kucharyk oraz Burmistrz Zbąszynka Pan Wiesław Czyczerski, którzy wykazali się modelową współpracą i zaangażowaniem przy przywróceniu Posterunków Policji. Podczas uroczystości nie mogło również zabraknąć mieszkańców. To właśnie im ma służyć ta inicjatywa.

Oba wydarzenia rozpoczęły się od uroczystego przywitania zaproszonych gości oraz mieszkańców przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosława Janiaka. Szef lubuskiego garnizonu w swoim wystąpieniu podkreślił:

,,…Otwarcie Posterunków Policji w Zbąszynku i Przytocznej to ważne wydarzenia, które dowodzą, że zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrona życia, zdrowia oraz mienia obywateli jest naszym priorytetowym zadaniem. Dzisiejsze uroczystości są szczególnie istotne nie tylko dla funkcjonariuszy, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Policja jest dla ludzi i musi być blisko nich. Jednym, z warunków powodzenia tej misji jest pełna, społeczna akceptacja. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym wdrażamy szereg programów na rzecz bezpieczeństwa. Przeprowadzamy konsultacje społeczne, słuchamy mieszkańców i podejmujemy działania. Jestem przekonany, że każda nowa Komenda, Komisariat czy Posterunek Policji przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego.”

Następnie głos zabrała Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak:

,,…Polska Policja konsekwentnie od kilku miesięcy wdraża dwa kluczowe projekty – Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz reaktywację i odtworzenie nowych Posterunków Policji. Każda inwestycja ma na celu poprawę warunków obsługi obywateli, ale również poprawę warunków służby. Inwestycja nie miałaby szans bez wsparcia ze strony samorządów. Dziękuję bardzo za waszą życzliwość i współpracę w trosce o bezpieczeństwo lokalnej społeczności”.

Do zebranych osób zwrócił się także Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak:

,,…Chciałbym podziękować i pogratulować lokalnym samorządom, za to że wsłuchują się w głos mieszkańców, którzy chcą i oczekują poczucia bezpieczeństwa. To jest realizowane i spełniane, gdy mieszkańcy mają świadomość, że w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa czy zagrożenia widzą policjantów, którzy mogą bezpośrednio i szybko reagować na ich zgłoszenia. Policjantom, którzy będą pełnić służbę w przywróconych posterunkach, życzę realizowania swojego powołania i satysfakcji z wykonywanej pracy”.

Uroczystości zakończyły się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Kazanie odprawił kapelan Lubuskiej Policji ks. Kanonik Jerzy Piasecki. Msza Święta koncelebrowana była pod przewodnictwem kustosza diecezjalnego sanktuarium ks. Kanonika Józefa Tomiaka, który za zaangażowanie w przywrócenie Posterunku Policji w Przytocznej otrzymał podziękowania od szefa Lubuskiej Policji insp. Jarosława Janiaka, Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu podinsp. Pawła Rynkiewicza oraz Wójta Gminy Przytoczna Pana Bartłomieja Kucharyka.   Dzisiejsze wydarzenie było także okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym policjantom.

Łącznie z Posterunkami Policji w Zbąszynku oraz Przytocznej, od 2016 roku w województwie lubuskim, oddanych ponownie do użytku zostało pięć posterunków. Wcześniej do dyspozycji mieszkańców przywrócono jednostki w Dobiegniewie, Kargowej oraz Szlichtyngowej.

Posterunki ponownie służą mieszkańcom

Posterunek Policji w Szlichtyngowej już służy mieszkańcom

 

Opracował: kom. Marcin Maludy

foto/video: Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.

 

OTWARCIE POSTERUNKU POLICJI W ZBĄSZYNKU

 

 

OTWARCIE POSTERUNKU POLICJI W PRZYTOCZNEJ

 

 

MSZA ŚWIĘTA W ROKITNIE

 

 

OTWARCIE POSTERUNKU POLICJI W ZBĄSZYNKU

 

 

OTWARCIE POSTERUNKU POLICJI W PRZYTOCZNEJ

 

 

 

Powrót na górę strony