Aktualności

„MÓW I NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!” – spotkanie dla młodzieży

Data publikacji 21.02.2017

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wraz z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Praw Człowieka oraz z psychologiem policyjnym zorganizował spotkanie edukacyjno – informacyjne dla uczniów z gorzowskich szkół pn. „Mów i nie bądź obojętny!”.

Otwarcia dokonał mł. insp. Zbigniew Pytka, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp., zachęcając do wysłuchania szeregu wykładów, mających na celu ochronę młodzieży przed staniem się ofiarą przestępstwa. Pierwsze wystąpienie dotyczące aspektów prawnych cyberprzestępczości poprowadził nadkom. Piotr Wiśniewski, ekspert Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp., omawiając najczęściej odnotowywane przestępstwa cyberprzemocowe na terenie woj. lubuskiego tj. włamania na konto, groźby karalne i stalking (uporczywe nękanie).

Następnie kom. Justyna Ławreszuk, specjalista Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. omówiła procedurę „Niebieskie Karty”, wskazując na najtragiczniejsze wydarzenia kryminalne z przemocą w tle, apelując do młodzieży o to, aby jako świadkowie przemocy w rodzinie zwracali uwagę na krzywdę innych i informowali służby w razie jakichkolwiek podejrzeń znęcania się nad najbliższymi, co może uratować czyjeś zdrowie a nawet życie.

Po tym, mł. insp. Agata Sałatka, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. ds. Ochrony Praw Człowieka, przybliżyła młodzieży Polską Kartę Praw Ofiary, wskazując na poszanowanie godności osoby pokrzywdzonej przestępstwem oraz jej równości wobec prawa.

Ostatni wykład dotyczył psychologicznego profilu ofiary przestępstwa, który omówiła koordynator Zespołu Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., mgr Magdalena Mielczarek – Snopek. Psycholog wskazywała na czynniki „ułatwiające” stanie się ofiarą przestępstwa, ze szczególnym uwzględnieniem omówienia profilu ofiary przemocy w rodzinie.

 

Źródło: kom. Justyna Ławreszuk

Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.

Powrót na górę strony