Policyjne działania przy zwalczaniu ptasiej grypy - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

Policyjne działania przy zwalczaniu ptasiej grypy

Data publikacji 19.12.2016

Lubuscy policjanci wspomagani funkcjonariuszami z Oddziałów Prewencji z kraju całodobowo i intensywnie realizują czynności związane z neutralizacją wirusa ptasiej grypy w lubuskiem. Pilotaże transportów, posterunki stałe przy matach dezynfekujących, wsparcie służb weterynaryjnych i ratowniczych czy wreszcie sprawdzanie egzekwowania regulacji prawnych wprowadzonych przez organy administracyjne- to tylko niektóre zadania, które wykonują policjanci.

Wirus H5N8 nie jest niebezpieczny dla ludzi. To informacja, która powinna uspokajać społeczeństwo. Nie oznacza jednak bezczynności służb odpowiedzialnych za walkę z tą chorobą. Choć podmiotem wiodącym są tutaj służby weterynaryjne oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, w walkę z neutralizacją wirusa podejmują także policjanci. Ta trwa od 3 grudnia. Wojewoda Lubuski natychmiast zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego wydając rozporządzenie i wyznaczając strefy bezpieczeństwa wokół skażonego terenu. Strefa zapowietrzona wynosi 3 km, a zagrożona 10 km i swym zasięgiem obejmuje trzy powiaty: gorzowski, międzyrzecki oraz sulęciński. Łącznie do poniedziałku /19 grudnia/ zlokalizowano i potwierdzono cztery ogniska tej choroby.

Istniała konieczność, aby przygotować i zorganizować działania policyjne współmierne do zaistniałej sytuacji kryzysowej przy jednoczesnym zaangażowaniu sił i środków Policji. I to zarówno z województwa lubuskiego, jak i regionów ościennych. Ale także zaangażowanie innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo czy porządek publiczny. To poważne zdarzenie kryzysowe z uwagi na swój masowy i wyjątkowy charakter dlatego wymagało zadysponowania dużych sił i środków.


W związku z powyższym Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak podjął decyzję o zarządzeniu operacji policyjnej. Biorą w niej udział policjanci z województwa lubuskiego, wspomagani  także funkcjonariuszami Oddziałów Prewencji z kraju. Główne czynności, jakie realizują policjanci to przede wszystkim pilotaże transportów z martwym drobiem do punktów utylizacyjnych, posterunki stałe przy matach dezynfekcyjnych zlokalizowanych także na drogach krajowych, wsparcie służb weterynaryjnych i ratowniczych oraz sprawdzanie egzekwowania regulacji prawnych wprowadzonych przez organy administracyjne. Tu chodzi przede wszystkim o przepisy Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego i zakazy, które muszą być respektowane, a te dotyczą:

  • Wywożenia i rozrzucania ściółki oraz naturalnego nawozu drobiowego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii;
  • Przemieszczania drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli poza obszar, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii;
  • Organizowania targów, wystaw konkursów zwierząt, polowań i odłowów ptactwa dzikiego.
  • Targowiskowej sprzedaży drobiu mięsa i mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.

Naruszenie w/w zakazów wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 11. Marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Ale duża odpowiedzialność spoczywa także na samych hodowcach. Powinni oni rygorystyczne przestrzegać zasad tak zwanej bioasekuracji. Chodzi o zabezpieczenie ptaków, a także paszy i wody przed dostępem dzikiego ptactwa.  Konieczna w związku z tym jest izolacja poszczególnych budynków, w których są ptaki poprzez zapewnienie osobnej obsługi, żywienia i narzędzi. Poidła i karmidła powinny znajdować się wewnątrz budynków. Obowiązuje także bezwzględny zakaz wstępu osobom nieupoważnionym. Zaleca się niedopuszczanie do obsługi fermy osób utrzymujących drób we własnym zakresie oraz osób mających kontakt z dzikim ptactwem na przykład myśliwych.

 

Opracował: kom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Ładowanie odtwarzacza...