Aktualności

Otwarcie Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim

Data publikacji 23.11.2016

Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim już uroczyście otwarta. Na wydarzenie to przybyli przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich i samorządowych, reprezentanci służb i instytucji współpracujących z Policją oraz mieszkańcy. Wybudowany od podstaw obiekt spełnia wszelkie standardy policyjnej placówki, gwarantuje odpowiednią obsługę interesantów, a funkcjonariuszom zapewnia wysoki komfort pracy.

W środę /23 listopada/ odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. W uroczystości tej wzięli udział znamienici goście. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak, parlamentarzyści, samorządowcy, inne służby mundurowe, osoby na co dzień współpracujące z Policją oraz zaangażowanie w powstanie nowego obiektu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. kan. Wojciech Jurek z Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Eucharystię koncelebrował również kapelan krośnieńskiej Policji- ks. kan.Zbigniew Samociak.

Meldunek o gotowości do uroczystości otwarcia siedziby nowej komendy w Krośnie Odrzańskim, Sekretarzowi Stanu w MSWiA Jarosławowi Zielińskiemu złożył dowódca uroczystości mł. insp. Sławomir Łukaszewicz. Po hymnie państwowym Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak przywitał wszystkich uczestników uroczystości. W swym przemówieniu podziękował za homilię i wspomniał jak wielkim wydarzeniem jest otwarcie nowej komendy. Zarówno dla policjantów, jak i mieszkańców. Budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego wśród lokalnej społeczności jest niezmiernie ważne i potrzebne. Jego gwarantem, strażnikiem oraz fundamentem są funkcjonariusze i pracownicy Policji. Inwestycja ta od wielu lat oczekiwana, była bardzo potrzebna dla społeczności lokalnej oraz policjantów. Jej otwarcie będzie miało ogromne znaczenie dla polepszenia warunków pracy oraz zwiększenia jakości obsługi mieszkańców. Jak dodał szef lubuskich policjantów to m.in. dzięki nadinsp. Helenie Michalak ta inwestycja mogła powstać.

Sekretarz Stanu przywitał się z policjantami i przybyłymi gośćmi. W swym przemówieniu Minister Jarosław Zieliński odniósł się do słów dzisiejszej homilii, mówiąc, że.. musimy wrócić do źródeł. Prawdziwy policjant powinien w swej misji czerpać ze słów przysięgi. Musi też być patriotą, aby skutecznie służyć obywatelom. Dzisiejsza Policja ma wykazywać się opieką, pomocą i wsparciem dla wszystkich tych, którzy tego oczekują wobec funkcjonariuszy. Powracamy do etosu służby, która ma być honorem i gwarantem bezpieczeństwa dla obywateli. Bezpieczeństwo to ma być poprawione m.in. dzięki właśnie takim inwestycjom. Na tym nie wolno oszczędzać. Takie były postulaty mieszkańców. Wsłuchujemy się w głos społeczeństwa i realizujemy je. Warto stwarzać warunki i narzędzia, żeby społeczeństwo chciało dzielić się z Policją wiedzą i żeby miało taką techniczną możliwość. Temu służy m.in. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To jeden z najnowocześniejszych obiektów nie tylko w lubuskiem ale i w kraju. Zadbajcie o to, aby służył on dobru wspólnemu.

Istotne przesłanie przekazała także nadinsp. Helena Michalak –Zastępca Komendanta Głównego Policji, dla której to szczególna chwila, z uwagi na fakt, że to także dzięki Jej aktywności i zaangażowaniu nowy obiekt Komendy Powiatowej Policji w Kośnie Odrzańskim mógł powstać: „...Jestem zaszczycona i wzruszona, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości. Każdej takiej inwestycji przyświeca jeden cel- poprawa warunków obsługi obywateli oraz służby policjantów i pracowników Policji. Przy realizacji tej komendy mieliśmy wsparcie władz samorządowych oraz ministerstwa. Dziękuję Panu ministrowi Zielińskiemu za uruchomienie rezerwy celowej, która pozwoliła na zakończenie tej inwestycjiw tym roku. Taka nowoczesna siedziba jednak zobowiązuje do profesjonalnej i rzetelnej służby na rzecz lokalnego społeczeństwa. Społeczeństwo ma prawo czuć się bezpiecznie, a zapewnienie tego jest naszym obowiązkiem. W imieniu Komendanta Głównego Policji życzę Państwu samych sukcesów.

Po uroczystym i symbolicznym przecięciu wstęgi, zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzić nowoczesny obiekt krośnieńskiej komendy. Całą dzisiejszą uroczystość uświetniła swym występem orkiestra z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dzisiejsze wydarzenie było także okazją do wręczenia odznaczeń policjantom, funkcjonariuszom innych służb oraz osobom zasłużonym.Komendanci wojewódzcy oraz miejscy i powiatowi mieli również możliwość spotkania z Sekretarzem Stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim omawiając specyfikę służby w garnizonie lubuskim oraz istotnych zagadnieniach.

Nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim zlokalizowano na działce o obszarze 6 712 m2. Powierzchnia całkowita budynku administracyjnego wynosi blisko 3 tys. m2, zapewniając w ten sposób miejsca pracy dla 77 policjantów i 17 pracowników Policji. Jest to wykonany zgodnie z Księgą Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. Jest to również najnowocześniejsza Komenda Powiatowa Policji w naszym garnizonie pod względem technicznym i funkcjonalnym, o najmniejszym zapotrzebowaniu w energię. Trzykondygnacyjny obiekt zaprojektowano na planie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem, przejazdem bramowym oraz 62 miejscami parkingowymi. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony jest w strzelnicę kulową, w której znajdują się cztery stanowiska do strzelań statycznych i po jednym stanowisku do strzelań szybkostrzelnych oraz dynamiczno sytuacyjnych. Oprócz tradycyjnego strzelania do tarcz papierowych zainstalowano nowoczesny symulator sterowany elektronicznie. Niewątpliwie z nowej siedziby cieszą się policjanci oraz pracownicy Policji, którzy do swojej dyspozycji będą mięli salę do ćwiczeń fizycznych ogólnorozwojowych wraz z szatnią, węzłem sanitarnym i podręcznym magazynkiem. Prace związane z budową komendy zostały sfinansowane z środków budżetowych Policji i wyniosły 20 mln złotych.

 

opracował:

kom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

video: st. sierż. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 

Powrót na górę strony